centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.05.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Architektura korporacyjna podstawą stosowania podejścia projektowego. W chwili obecnej nikt nie kwestionuje potrzeby bliskiej współpracy pomiędzy częścią organizacji odpowiedzialną za IT a jej jednostkami odpowiedzialnymi za biznes. Dotyczy to zwłaszcza tworzenia nowych i rozwoju już istniejących rozwiązań informatycznych (na które składa się zarówno sprzęt, oprogramowanie jak i infrastruktura sieciowa). W większości działania podejmowane w tym zakresie mają charakter projektowy. Pojawia się jednak tutaj szereg pytań - w tym dwa najważniejsze: w jaki sposób zapewnić ich koordynację, a jednocześnie zadbać, aby spełniały one rzeczywiste cele biznesowe organizacji. Narzędziem które może być w tym pomocne jest architektura korporacyjna.
Seminarium kierowane jest do wszystkich firm, przedsiębiorstw i jednostek administracji które posiadają w organizacji dział IT.
Zapraszamy do udziału: zarząd, informatyków oraz dyrektorów działów IT.

PROGRAM

14 maja 2008 r.
09:30 Rejestracja uczestników, zapraszamy na poranna kawę
10:15 Wykład: Porządkowanie IT w organizacji
 • IT jako ogniwo procesów firmy
 • Poprawa efektywności firmy poprzez przebudowę procesów
 • Podejście procesowe do IT wspierane przez standardy COBIT i ITIL
 • Audyt dojrzałości procesów IT jako punkt wyjścia dla re-engineeringu
 • Re-engineering jako projekt
 • Uzgadnianie celów projektu reorganizacji z Właścicielem Biznesowym procesów
 • Zasoby ludzkie jako wrażliwy aspekt projektu
 • Budowanie miar jakości procesów IT jako istotny element projektu
 • Kryteria pomyślnego zakończenia projektu
Marek Ujejski
(zastępca dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia)
11:00 Wykład: Dział IT bliżej biznesu - czyli architektura korporacyjna podstawą stosowania podejścia projektowego
 • Obecny sposób funkcjonowania działów informatycznych nie pozwala na efektywne dopasowanie powstających rozwiązań informatycznych do potrzeb biznesowych organizacji
 • Architektura korporacyjna stanowi skuteczne narzędzie do koordynacji programów i projektów informatycznych w organizacji
 • Procesy związane z nadzorem architektonicznym (enterprise architecture governance) stanowią istotny element ładu korporacyjnego
 • TOGAF jest komplementarnym narzędziem w stosunku do ITIL oraz COBIT
dr Andrzej Sobczak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, SGH Warszawa)
11:50 Wykład: Platforma zarządzania procesami pracy, jako podstawowa warstwa integracji zasobów informacyjnych organizacji
 • Architektura systemów informatycznych wspierających zarządzanie wiedzą korporacyjną
 • Kategoryzacja zasobów wiedzy korporacyjnej
 • Wykorzystanie platformy zarządzania procesami działalności w architekturze zorientowanej na usługi
 • Podstawowe techniki integracji zasobów informacyjnych
 • Wiedza o procesach działalności, jako kluczowy zasób wiedzy organizacyjnej
Dr Witold Staniszkis
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:10 Wykład: Zarządzanie zmianą podczas reorganizacji działu IT
 • Dział IT i zmiana
 • Sytuacje, kiedy dział IT spotyka się z zarządzaniem zmianą
 • Rola dział IT w procesie zmiany
 • Co chodzi z tą 'zmianą'?
 • Co to jest zarządzanie zmianą
 • Dlaczego zarządzanie zmianą jest ważne dla organizacji
 • Typowe problemy i przyczyny niepowodzeń - co zrobić, by zmiana się powiodła?
 • Prawa rządzące procesem zmiany
 • Zagrożenia i jak sobie z nimi radzić
 • Zarządzanie zmianą krok po kroku
Roman Wendt
14:00 Wykład: Nowe metody motywowania pracowników działów IT - modele wynagrodzeń
 • Jak strategia firmy determinuje formy motywacji i oddziaływania na pracowników
 • Motywacja - czym jest w nowoczesnym biznesie i kto tak naprawdę ją tworzy
 • Najpopularniejsze elementy systemu motywacji płacowej, materialnej i pozafinansowej plus nowoczesne systemy kafeteryjne
 • IT - jego rola w organizacji i rekomendowane formy motywacji
 • Nowoczesny menedżer IT i jego wiedza z zakresu motywowania w systemach podporządkowanych strategii
 • Motywacja w systemach zarządzania procesowego i BSC (zrównoważonej karty wyników)
 • Nowoczesne systemy premiowania MBO (przez cele) w zarządzaniu projektowym IT
Tomasz Kaczmarczyk
(Anacco)
15:00 Zakończenie programu seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium - proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78