centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.09.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Analiza rentowności to najczęściej pomijany rodzaj analizy przed inwestycjami tzw. miękkimi, takimi jak zmiany organizacyjne czy w szczególności systemy informatyczne. Zła ocena inwestycji w innowacje może zniszczyć każdy tego typu projekt, niezależnie od tego jak bardzo jest on nowoczesny. Udział w warsztatach pozwoli Państwu poznać i zrozumieć metody oceny rentowności wybiegające poza proste rachunki zwrotu z kapitału czy amortyzacji. Wiedza zdobyta podczas szkolenia oraz indywidualne konsultacje z prelegentami umożliwią Państwu podejmowanie efektywnych decyzji w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • dyrektorzy finansowi
 • controllerzy i analitycy finansowi
 • dyrektorzy, menedżerowie, specjaliści działów IT
 • kierownicy projektów
 • pracownicy działów planowania, finansowych, ekonomicznych
 • kierownicy i specjaliści działów sprzedaży i marketingu

Forma warsztatu:

Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań wykładowcom na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztatach oraz wyczerpujące materiały dydaktyczne.

PROGRAM

30 września 2008 r.
10:00 Wykład i objęcie prowadzenia zajęć: Technologiczne i efektywnościowe aspekty oceny rentowności w IT. Podstawy metodyki pomiarów ROI/TCO. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych w zakresie teleinformatyki

W trakcie wystąpienia zostaną omówione elementy analizy systemowej w ocenach rentowności i budowaniu modelu środowiska projektu, jak bazy do analizy wskaźnikowej ROI/TCO. Wskazane zostaną także aspekty odkrywania kosztów jawnych i ukrytych na bazie budowanych modeli. Omówiona zostanie metoda oparta na scenariuszach i modelach procesów oceny rentowności oraz architektura SOA jako model środowiska budowy rentownych systemów IT.

Jarosław Żeliński
(IT Consulting)
11:00 Wykład i konsultacje: Podstawowe metody analizy opłacalności inwestycji w infrastrukturę IT w firmie
 • Przygotowanie całego przedsiębiorstwa do projektu informatycznego
 • Podstawowe wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane w analizach
 • Obszary przedsiębiorstwa podlegające analizie
 • Kluczowe elementy skutecznej metodyki wdrożeniowej
 • Praktyczne zastosowanie kalkulatorów ROI (Return on Investment)
 • Zawartość dokumentacji projektowej
 • Zarządzanie ryzykiem
Bartosz Soroczyński
(IBM Polska)
12:00 Lunch
12:20 Case study i konsultacje: Studium przypadków zastosowania Gartner TCO
 • Gartner TCO - podstawy metodyczne dla analizy kosztów technologii
 • TCO jako podstawa uzasadnienia inwestycji informatycznych
 • Model kosztów usług IT
 • TCO w przypadku outsorcingu
Leszek Maśniak
(Gartner Inc.)
13:00 Wykład i konsultacje: Pomiar i ocena efektywności inwestycji informatycznych. Zarządzanie kosztami i efektami informatyki

W trakcie wystąpienia zostaną omówione podstawy metodyczne i procedura pomiaru efektywności oraz najważniejsze rodzaje metod wykorzystywanych w praktyce. Przeprowadzone zostaną studia stosowalności wybranych metod analitycznych oparte na przykładach z rzeczywistych przedsięwzięć IT.

 • Efektywność w przedsięwzięciach IT (relacje między efektywnością, skutecznością, dopasowaniem i trwałością rozwiązań IT)
 • Podstawowe problemy pomiaru i oceny efektywności w projektach IT (cele badania efektywności oraz organizacja procesu pomiaru i oceny)
 • Charakterystyka wybranych metod oceny efektywności przedsięwzięć IT (założenia użycia i koncepcja zastosowania metod w obszarze IT, interpretacja, podstawowe problemy stosowalności, zalety i wady): metody statyczne, metody dynamiczne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na NPV i IRR), jakościowe metody dedykowane (ekonomika informacji)
 • Studia zastosowań wybranych metod badania efektywności w ocenie rzeczywistych przedsięwzięć inwestycyjnych IT

dr Helena Dudycz i dr Mirosław Dyczkowski
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
14:30 Przerwa
14:45 Case study i konsultacje: Praktyczne aspekty stosowania TCO (Total Cost of Ownership)
 • Zarys i otoczenie TCO
 • Wdrażanie TCO, czy warto poświęcać czas na zajmowanie się tym zagadnieniem?
 • Model(e) TCO, czyli krótki przegląd metodyk i narzędzi
 • Składowe modelu - to nie jest takie trudne
 • Synergia z innymi modelami, w tym ABC (Activity Based Costing)
 • Studium przypadku, czy case dla każdego?
dr Bogusław Bujak i Przemysław Wysota
(portal tco.pl oraz Business Excellence Institute)
15:45 Wykład i konsultacje: Modele finansowe w projektach outsourcingowych. Analiza opłacalności outsourcingu IT
 • Koncepcja modelu finansowego w projektach outsourcingowych na przykładzie outsourcingu Data Center
 • Elementy modelu, założenia, podejście
 • Modele finansowe przydatne w procesie
 • Wyniki i ich interpretacja
 • Wnioski i spostrzeżenia ze zrealizowanych projektów
Maciej Iwaniuk
(SourceOne Advisory)
16:45 Zakończenie warsztatów, rozdanie Certyfikatów Udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78