centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 31.03-01.04.2008 Koordynator: Iwona Nowosielska

Organizator: Sekretariat SEPA Polska, Związek Banków Polskich
Realizator: Centrum Promocji Informatyki

PROGRAM

I dzień, 31 marca 2008 r.
11:00 Powitanie uczestników konferencji
Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich
11:20 Otwarcie pierwszego dnia obrad
Remigiusz Kaszubski - Koordynator Krajowy SEPA, ZBP
Panel generalny
 • Status SEPA w Polsce i na szczeblu europejskim
 • Mapa obszaru SEPA - jak na tle innych państw europejskich wygląda Polska? W którym miejscu jesteśmy we wdrażaniu?
 • Rozliczenia SEPA w polskim systemie płatniczym
Paneliści:
Remigiusz Kaszubski - Koordynator Krajowy SEPA, ZBP
Adam Tochmański - Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski
Tomasz Jończyk - Dyrektor Departamentu Rozliczeń - KIR SA
13:00 Przerwa na kawę
13:30 Nowy kształt systemów i rynku usług płatniczych w kontekście SEPA i Payment Services Directive:
 • Zmiany na rynku płatniczym: regulacja, deregulacja, samoregulacja, nowe podejście do regulacji usług płatniczych
 • PSD i SEPA - wyzwania dla dostawców usług płatniczych
 • Ochrona konsumenta w PSD
 • Transpozycja PSD, prace GR ds. usług płatniczych przy Ministerstwie Finansów
 • Nowi gracze na rynku usług płatniczych
Paneliści:
Remigiusz Kaszubski - Koordynator Krajowy SEPA, ZBP
Piotr Piłat - Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków Finansowych, Ministerstwo Finansów
Małgorzata Sawicka - Departament Rozwoju Rynków Finansowych, Ministerstwo Finansów
Przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
14:50 Obiad
16:00 Karty płatnicze w świecie SEPA
 • Migracja na EMV - status w Europie
 • Problemy i wyzwania migracji na EMV
 • Multiaplikacyjność i innowacje - wizja, szanse, możliwości nowych instrumentów płatniczych
 • SEPA z perspektywy akceptacji
Paneliści:
MasterCard
FirstData Polska SA
AT.Kearney
Bank Zachodni WBK SA
17:30 Zamknięcie I dnia obrad
Remigiusz Kaszubski - Koordynator Krajowy SEPA, ZBP
18:00 Koktajl/ Przyjęcie
II dzień, 1 kwietnia 2008 r.
10:00 Otwarcie drugiego dnia obrad
Andrzej Wolski - Dyrektor Generalny w ZBP
 • Odbiorcy usług SEPA - wpływ SEPA na biznes od strony przedsiębiorcy
 • SEPA dla przedsiębiorców - Jak przygotować się do SEPA?
 • Sektor publiczny w SEPA: korzyści, konieczne działania, wyzwania, płatności dedykowane
 • Doświadczenie z wdrażania SEPA w bankach komercyjnych
 • Marketing SEPA - edukacja klienta
Paneliści:
Przedstawiciele Banków (t.b.a.)
12:10 Przerwa
Panel technologiczny
 • Operacyjne strony SEPA:
  - Target2 a SEPA
  - STEP2 a SEPA CT
  - Szczegóły techniczne konwersji plików
  - Konkretne problemy, z którymi spotykają się banki wdrażając SEPA
 • Krok dalej - e-SEPA?
  - E-invoicing, EBPP
  - EMV, płatności bezstykowe, mikropłatności
  - Bezpieczeństwo w SEPA
Paneliści:
Przedstawiciele firm technologicznych (t.b.a.)
Comarch SA
14:40 Zamknięcie Konferencji
Remigiusz Kaszubski - Koordynator Krajowy SEPA, ZBP

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji -
proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78