centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03.09.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, jakie formy zatrudnienie pracowników działów IT można stosować w praktyce, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z różnymi formami zatrudnienia, jakie ścieżki awansu płacowego należy stosować
 • Poznają Państwo jak korzystać z raportów rynkowych publikujących rynkowa wycenę pracy oraz jak wykorzystać doświadczenia firm doradczych w tym zakresie
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy działów prawnych, kadrowych i finansowych
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

3 września 2008 r.
10:00 Wykład i konsultacje a vista: Formy zatrudniania informatyków i kadry zarządczej IT - uwarunkowania prawne i podatkowe. Bodyshoping - zalety korzystania z zasobów zewnętrznych. Outsourcing zarządzania kadrami
 • Bodyshopping, bodyleasing, outsourcing pracowniczy, stała umowa współpracy - próba definicji i diagnozy potencjalnych problemów
 • Czy zawsze i w każdych okolicznościach wolno nam zawrzeć umowę leasingu pracowniczego? Między swobodą umów a prawem pracy
 • Plusy i minusy bodyshoppingu z punktu widzenia doradcy prawnego. Dużo plusów, mniej minusów, ale niektóre bardzo dotkliwe
 • Firmy bodyshoppingowe a agencje pracy tymczasowej - ryzyka nie tylko dla wykonawcy
 • CAPEX a OPEX - święty Graal bodyshoppingu
 • Niespodzianki bodyshoppingu - dane osobowe, regulacje "resortowe", tajemnice przedsiębiorstwa i prawa autorskie
 • Umowa o usługi "outsouricngu pracowniczego" - kilka słów o stosowanych konstrukcjach i ich konsekwencjach, modele dzieła i zlecenia, modele wynagrodzenia, klauzule znane i mniej znane
 • Bodyshopping okiem prawnika - czy to się w ogóle opłaca? Próba podsumowania rynku w świetle regulacji prawnych
Mec. Marcin Maruta
(Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
11:30 Prezentacja: Zjawiska kształtujące sytuację na rynku pracy w branży ICT i ich wpływy na procesy rekrutacyjne
 • Zjawiska kształtujące rynek pracy w sektorze ITC
 • Konsekwencje "rynku pracownika" dla przedsiębiorstw w branży ITC:
  • Brak pracowników
  • Wzrost wynagrodzeń i presja płacowa
 • Strategie pozyskiwania pracowników
  • Poprawianie wizerunku pracodawcy:
   - znaczenie reputacji
   - konkurencyjna oferta
  • Profesjonalizacja i usprawnienie procesu rekrutacyjnego
  • Podwyższanie standardów
Tomasz Niesłuchowski
(Dyrektor ITC HRK)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje a vista: Elastyczność w wynagradzaniu i motywowaniu pracowników IT

Sprawiedliwe, dostosowane do możliwości firmy a zarazem adekwatne do rynku wynagradzanie pracowników to jeden z największych problemów przed jakimi stają przedsiębiorstwa. Zgodnie z współczesnymi tendencjami dobre systemy wynagrodzenia to systemy elastyczne i zindywidualizowane. Elastyczność oznacza, że wynagrodzenie pracownika składa się z kilku części i jest ono powiązane z wynikami pracownika. Wyniki te decydują o tzw. zmiennej części płacy, która w niektórych przypadkach może wynosić nawet 80% wynagrodzenia całkowitego. Indywidualizacja wynagrodzenia oznacza rezygnacje z jednakowego traktowania wszystkich pracowników. Wynagrodzenia w firmie powinny być kształtowane indywidualnie w zależności od kompetencji, przydatności dla firmy i efektywności pracownika.
Jednym z ważniejszych zadań kierownictwa firmy powinno być motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników. Wydaje się, że najlepszym motywatorem są pieniądze. Niestety nie zawsze tak jest. Pieniądze na pewno są dobrym motywatorem zewnętrznym, ale nie na wszystkich działają jednakowo. Ponadto zbyt często zapominamy o istnieniu motywacji wewnętrznej. Zdaniem części specjalistów zbyt wysokie wynagrodzenie finansowe niszczy to co jest najcenniejszą częścią ludzkiej motywacji czyli wewnętrzną potrzebę doskonalenia tego co robimy, potrzebę osiągania sukcesów i czerpania satysfakcji z naszych działań. Pojawia się więc pytanie co robić aby zachować równowagę między tymi dwoma rodzajami motywacji. Pytanie trudne, ale na pewno warto próbować szukać na nie odpowiedzi, bo od tego będzie zależeć sukces naszego systemu wynagradzania.

Tomasz Kaczmarczyk
14:00 Prezentacja: Rynek pracy tymczasowej - alternatywny system rozwiązywania problemów kadrowych
 • Rozwój rynku pracy tymczasowej w Polsce w referencji do krajów zachodnich
 • Uwarunkowania prawne pracy tymczasowej w Polsce
 • Pozytywne aspekty oraz efektywność wykorzystania wariantu pracy tymczasowej w nowoczesnej organizacji
 • Charakterystyka procesu obsługi klienta opartego na pracy tymczasowej
Magda Modzelewska, Ireneusz Piszkiewicz
(Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra Sp. z o.o.)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład i konsultacje a vista: Rynkowa wycena pracy, jak czytać wyniki raportów, co zamawiać, jak poznać dobry raport rynkowy. Systemy premiowania oparte o MBO/BSC - nowoczesne systemy zadaniowe. ścieżki rozwoju i systemy awansu płacowego - korelacja systemów na bazie motywacji płacowej

Nowoczesna organizacja, świadomie zarządzana przez swoich menedżerów rozumie rolę jaką odgrywa personel. Rozumie również iż system motywacyjny ma za zadanie realizacje celów organizacji a nie motywacje dla osiągnięcia ogólnego zadowolenia. Podjecie bardzo społeczne. Biznesowe rozumienie zasobów ludzkich to realizacja celów z jednoczesnym zadowoleniem i chęcią rozwoju jej pracowników.
Nowoczesne systemy motywacji płacowej to najsilniej oddziałujące systemy na zachowania pracowników. Świadomość celów pozwala na odpowiednią konstrukcje systemów premiowania, zarządzania płacami zasadniczymi, wartościowania i wyceny, systemu awansu płacowego i struktury wynagrodzeń. Nowoczesne systemy motywacje zarówno na płaszczyźnie wynagrodzeń jak i w motywacji pozapłacowej w świadomy sposób nawiązują do celów organizacji i wskaźników opisujących jej efektywność. Zatem nasze cele kształtują indywidualność systemu wynagradzania oraz jego specyficzne porównania rynkowe.
Czy rynek podlega manipulacji, jak rzetelnie korzystać z raportów rynkowych, jak budować strategie i systemy wykorzystujące dane rynkowe o wynagrodzeniach.
Prelekcja prezentuje profesjonalne eksperckie podejście do budowy i zarządzania systemami motywacji płacowej.

Sebastian Trzaska
(ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe)
16:00 Prezentacja: Outplacement - korzyści dla Pracodawcy

Pracownika motywuje do pracy w konkretnej firmie nie tylko odpowiednie wynagrodzenie, ale także inne dodatkowe czynniki, które najczęściej nie są związane z finansami. Jednym z nich, zyskującym coraz bardziej na popularności jest wizerunek pracodawcy.
Image pracodawcy odgrywa role już na etapie rekrutacji. Firmom, które są dobrze postrzegane na rynku znacznie łatwiej jest pozyskać wykwalifikowanych specjalistów. Wizerunek odgrywa także rolę w trakcie trwania współpracy, wpływa m.in. na to czy i w jakim stopniu pracownik identyfikuje się z firmą, jej strategią, celami i wartościami.
W procesie dbałości o dobre imię firmy najczęściej zapomina się jednak, że o stylu rozstawania się z pracownikami. W dobie konkurencyjności warto zadbać o to by, zbudować wizerunek firmy, która dba o swojego pracownika zawsze: nie tylko wtedy, gdy chce go pozyskać, nie tylko wtedy, gdy jest potrzebny i efektywny, ale także wówczas, gdy się z nim rozstaje. W końcu stare powiedzenie mówi, że nic nie popsuje reputacji na rynku tak, jak niezadowoleni byli pracownicy. Warto pamiętać, że oni są również nośnikami wizerunku firmy.
W czasie prelekcji poruszone zostaną zagadnienia:

 • dlaczego warto znać i umiejętnie korzystać z programów outplacementowych
 • jakie są konsekwencje materialne i poza materialne zwalniania pracowników
 • jakie są korzyści wprowadzenia programu outplacementowego dla pracodawców
 • jakie są korzyści wprowadzenia programu outplacementowego dla pracowników
 • rodzaje programu outplacementowego
 • jak dobrać program do sytuacji organizacji
 • case study

Katarzyna Stefańska
(Starszy Konsultant, Coach ICC w Inwenta)
16:30 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78