centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.02.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

PROGRAM

26 lutego 2008 r.
10:10 Wykład wprowadzający: Jak zarządzać finansami firmy, aby nie utracić płynności?
 • potrzeba utrzymania płynności finansowej
 • pomiar płynności finansowej
 • polityka kredytowania odbiorców (standardy oceny klienta, limity kredytu kupieckiego, warunki kredytu kupieckiego, windykacja)
 • ocena jakości należności
 • pozyskiwanie źródeł krótkoterminowego finansowania
 • rola dyrektora finansowego w zarządzaniu płynnością
dr Józefa Monika Gryko, dr Jarosław Kubiak
(Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
11:00 Case study: Nowoczesne narzędzia zarządzania wierzytelnościami - najnowsze trendy rynkowe
 • kompleksowy proces zarządzania wierzytelnościami
 • nowa jakość/wartość postępowań sądowych i egzekucyjnych
 • dialog z dłużnikiem w skutecznej windykacji
 • rosnąca rola informacji gospodarczej w zarządzaniu ryzykiem finansowym
 • usługi hybrydowe w procesie windykacji - konieczność i przyszłość rynku windykacji
Agnieszka Kułton
(Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Windykacji, KRUK S.A.)
11:30 Case study: Praktyczne aspekty windykacji z punktu widzenia menedżera działu windykacji
 • windykacja czy restrukturyzacja
 • formuła kontaktów z klientem w dobie wzrostu gospodarczego
 • standaryzacja kontaktów z klientem czy ich indywidualizacja
Marek Filipczyk
(Dyrektor Departamentu Monitoringu i Restrukturyzacji, ING Bank Śląski)
12:00 Przerwa, lunch
12:30 Prezentacja: Informacje na temat firm i osób działających w obrocie gospodarczym w kontekście bezpiecznego zawierania umów z kontrahentami
Tomasz Wojciechowski
(Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o.)
13:00 Prezentacja: Krajowy Rejestr Długów - skuteczne narzędzie wspierające zarządzanie wierzytelnościami w nowoczesnej firmie
Monika Bekas-Nowak
(Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów)
13:30 Prezentacja: Contactis Collection - efektywna i profesjonalna windykacja
 • korzyści z automatyzacji części działań
 • czynnik ludzki w procesie windykacji
 • kontrola skuteczności przeprowadzonych działań
Artur Niziurski
(Dyrektor Sprzedaży, Wind Telecom S.A.)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład: Prawne aspekty stosowania factoringu w obrocie gospodarczym
mec. Urszula Młynarczyk
(Kancelaria Rachelski i Wspólnicy)
15:00 Wykład: Praktyka sądów gospodarczych w zakresie orzekania w sprawach zaległych zobowiązań
 • postępowanie procesowe - wybrane zagadnienia
  • wymogi formalne pism procesowych: pozew, sprzeciw, zarzuty - wpływ na szybkość postępowania (w tym błędy pisarskie, niewłaściwe wypełnienie formularzy, umocowanie)
  • postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych (prekluzja dowodowa) - konieczność wykazania zasadności roszczeń w pierwszych pismach procesowych
 • cześć materialna - wybrane zagadnienia
  • falsus procurator, a teoria organu
  • uznanie roszczenia w świetle przedawnienia roszczeń
 • postępowanie egzekucyjne w ramach postępowania sądowego - wybrane zagadnienia
 • klauzule wykonawcze przeciwko małżonkowi dłużnika, na rzecz następcy prawnego oraz tytuł wykonawczy w miejsce utraconego
Marcin Kołakowski
(Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Sądu Gospodarczego w Warszawie)
15.30 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78