centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.12.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

9 grudnia 2008 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Radiolog w świecie technologii teleinformatycznych
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
(kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN)
10:40 Wykład: Procedury działania i zarządzania informacją w teleradiologii. Standardy EHR
 • Standardy EHR - Electronic Health Record - w teleradiologii
 • Rola organizacji typu IHE, EuroRec, CEN 251 w określaniu technologii wymiany danych medycznych
 • Integracja HIS-RIS-PACS - praktyczne uwagi
 • Procedury działania i zarządzania informacją w teleradiologii na przykładzie wybranych implementacji
 • Teleradiologia a standardy zapisów danych - czy każdy z nas może już konsultować swoje badania w dowolnym ośrodku medycznym świata?
Adam Koprowski
(zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
11:20 Case study: Wykorzystanie teleradiologii w procesach funkcjonowania nowoczesnej pracowni diagnostycznej na rynku usług medycznych
 • Jak przebiegał proces wdrażania teleradiologii w Śląskim Centrum Diagnostyki Obrazowej Helimed
 • Problemy medyczne i techniczne wynikłe w trakcie wprowadzania systemu
 • Aktualna struktura systemu teleradiologicznego w Helimedzie
 • Zalety posiadania teleradiologii w oczach lekarza
 • Korzyści z wdrożenia systemu teleradiologii
 • Idealny system teleradiologiczny - kierunki rozwoju teleradiologii w Helimedzie
 • Co lekarzom jest potrzebne, a czego teleradiologia jeszcze im nie daje
dr Mariusz Chojnacki (kierownik pracowni TK - HELIMED w Zawierciu)
mgr inż. Piotr Lada (szef zespołu IT w Śląskim Centrum Diagnostyki Obrazowej HELIMED)
12:00 Przerwa na lunch
12:20 Case study: Usługi teleradiologiczne dla zewnętrznych ośrodków diagnostyki obrazowej. Konsultacje neurochirurgiczne jako przykład praktycznej telemedycyny
 • Radiologia dziś - potrzeby
 • Przydatność kliniczna systemów telekonsultacji
 • Próba oceny efektywności ekonomicznej w warunkach polskich i w odniesieniu do doświadczeń zagranicznych
 • Sieci telekonsultacyjne lokalne, regionalne i międzynarodowe
 • Prezentacja przypadków
 • Przyszłość
doc. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka (kierownik medyczny Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycznego ENEL-MED na terenie Szpitala Bielańskiego)
dr n. med. Mariusz Głowacki (Oddział Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego)
13:00 Prezentacja: Rozwiązania teleradiologiczne w systemie IMPAX 6 - przykłady wdrożeń
Tomasz Andrzejewski
(Agfa HealthCare)
13:30 Case study: Świadczenie usług teleradiologicznych w realiach publicznej służby zdrowia na przykładzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
lek. med. Piotr Orzechowski
(Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie)
14:00 Prezentacja: Telemedycyna oparta na centralizowanej infrastrukturze informatycznej - dobre praktyki
Krzysztof Demski
(Sales Manager Public & Defence Sectors, Sun Microsystems Poland)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Wykład: Kalkulator ROI - badanie efektywności zwrotu w inwestycję - z uwzględnieniem specyfiki pracowni teleradiologii
 • Specyfika oceny inwestycji w służbie zdrowia
 • Teleradiologia jako "zdalny dostęp" do specjalisty - outsourcing eksperta
 • Elementy składowe analizy kosztów i korzyści
 • Model usługi
 • Scenariuszowa ocena ROI
Jarosław Żeliński
(IT Consulting)
15:15 Blok prawny - wykłady i konsultacje:
 • Źródła prawa istotne w realiach teleradiologii w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej - nowe regulacje prawne - status prawny dokumentów elektronicznych w teleradiologii, czas przechowywania zdjęć rentgenowskich
 • Zastosowanie podpisu elektronicznego w teleradiologii podpisywanie badań, skuteczność podpisu elektronicznego, nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym a praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego w teleradiologii
 • Ochrona danych osobowych - przesyłanie zdjęć i wyników badań, zabezpieczanie przesyłanych materiałów w świetle ochrony danych osobowych transfer transgraniczny danych osobowych
 • Odpowiedzialność prawna za ochronę danych medycznych w teleradiologii
 • Outsourcing diagnostyki obrazowej
Jakub Rzymowski
16:30 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78