centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.08.2008 Koordynator: Jakub Nawrocki

Efektywne zastosowanie modelowania w projekcie informatycznym wymaga odpowiedniej konfiguracji działań, produktów, odpowiedzialności personelu i narzędzi wspomagających modelowanie. W przypadku braku zastosowania modeli w projektach występują problemy znane z wczesnych etapów rozwoju inżynierii oprogramowania, np. trudności z radzeniem sobie ze złożonością problemu, słaba przydatność i niska precyzja dokumentacji, brak punktu odniesienia przy weryfikacji oprogramowania, czy też niski poziom wiedzy w zespole na temat wytwarzanego oprogramowania. Jednak nadmiar modelowania może prowadzić do sytuacji, w której więcej zasobów jest przeznaczanych na modelowanie niż na programowanie, co w przypadku braku narzędzi automatyzujących prowadzi do braku efektywności projektu. Dlatego jednym z czynników sukcesu projektu jest ustalenie odpowiedniej strategii zastosowania modeli w projekcie oraz odpowiednia konfiguracja działań i produktów związanych z modelowaniem. Takiej konfiguracji będzie poświęcony jeden z wykładów na seminarium oraz ćwiczenie dla uczestników. W ramach ćwiczenia uczestnicy będą mogli samodzielnie skonfigurować proces w zależności od uwarunkowań i charakterystyk projektu, np. wielkość, innowacyjność projektu, wymagania jakościowe, przewidywany rozwój oprogramowania, czy też specyfika odbiorcy oprogramowania. W czasie prezentacji i dyskusji różnych przypadków uczestnicy będą mogli się przekonać, że w różnych sytuacjach optymalne są różne podejścia i konfiguracje.

Ćwiczenie poprowadzi: Pani Dr inż. Anna Bobkowska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

PROGRAM

27 sierpnia 2008 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad przez Jarosława Żelińskiego
10:05 Wykład wprowadzający: Przegląd dostępnych narzędzi do modelowania procesów biznesowych
dr inż. Rafał Klaus
(Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska)
10:40 Wykład: BPMN standard modelowania procesów gospodarczych i jego relacje do UML standardu obiektowego modelowania aplikacji
 • co to jest BPMN?
 • dlaczego BPMN do modelowania procesów gospodarczych?
 • podstawowe elementy tej notacji
 • podział pracy konsultant metodyczny / informatyk przy BPMN
 • relacja BPMN do UML zwłaszcza w świetle promowania obu standardów przez OMG
 • relacje BPMN do SOA
Piotr Biernacki
(MGX Infoservice)
11:20 Wykład: UML jako narzędzie skutecznej komunikacji w zespole
 • UML postrzegany jako język sztuczny i sformalizowany, wymagający wiele pracy
 • UMLowe duże możliwości dla użytkowników do dzielenia się informacją
 • doświadczenia metodyk rozwoju oprogramowania, dobranie właściwego zestawu elementów UMLowych, które umożliwią skuteczną komunikację
Bartosz Walter
(Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i ćwiczenia: Konfiguracja czynności modelowania w procesie wytwarzania oprogramowania
 • RUP jako podstawa konfiguracji
 • Poziomy dojrzałości według projektów Modelware, Modelplex
 • Przykłady zastosowań MDA, MDSD
dr inż. Anna Bobkowska
(Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Notacja UML - możliwości zastosowań w modelowaniu procesów biznesowych
 • zastosowanie diagramów klas w tworzeniu modeli biznesowych modeli pojęciowych
 • zastosowanie diagramów interakcji w tworzeniu modeli współpracy biznesowej
 • zastosowanie diagramów czynności i maszyny stanów do modelowania zachowań obiektów biznesowych
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
15:15 Wykład: Projektowanie zaawansowanych aplikacji informatycznych z użyciem UML
 • elementy notacji UML
 • dobre praktyki modelowania
 • sposób doboru modeli do zagadnienia
 • elementy praktycznego sposobu techniki modelowania systemów informatycznych
Dariusz Stefaniuk
(Centralny Ośrodek Informatyki, Politechnika Warszawska)
15:45 Dyskusja panelowa: Przegląd metod projektowania i ich stosowalności w różnych projektach
Opinie użytkowników o modelach UML i kryteriach wyboru narzędzi projektowych
moderowanie dyskusji: Jarosław Żeliński
16:30 Zakończenie, rozdanie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78