centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.08.2008 Koordynator: Agata Soboń

PATRON HONOROWY

PROGRAM

19 sierpnia 2008 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Firmy szkoleniowe w Internecie - jako alternatywa dla edukacji akademickiej (uwarunkowania zdalnej edukacji, e-learning i rola Internetu w nauczaniu, personalizacja szkoleń, metody oceny szkoleń)
prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek
(Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa)
10:50 Wykład: Badanie i rozpoznanie potrzeb i zainteresowań szkoleniowych potencjalnych grup użytkowników. Techniki badania potrzeb - case study firmy Pentor
Eugeniusz Śmiłowski
(Pentor)
11:30 Wykład: Przygotowanie do wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych w szkoleniach - modelowanie procesów biznesowych, z uwzględnieniem efektywności szkoleń, badań ankietowych, analityki szkoleń poprzez hurtownie danych, raportowania. Prezentacja metodyki na przykładach
 • opracowanie modelu kontekstowego
 • analiza rentowności: ocena progu rentowności i terminy granicznego
 • model procesów biznesowych i określenie zakresu projektu
 • opracowanie wymagań funkcjonalnych
 • opracowanie specyfikacji systemu
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
12:00 Wykład: Wspomaganie zarządzania - zintegrowane systemy i informatyczne dla potrzeb szkoleń. Moduły systemów: planowanie i rozliczanie imprez, angażowanie wykładowców, kampanie promocyjne (w tym mailing, ewidencjonowanie uczestników, automatyzacja potwierdzeń, fakturowanie, catering, ankietowanie uczestników, analizy zbiorcze, rozliczanie wynagrodzeń, ewidencje kosztów, badanie efektywności imprez
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
12:40 Przerwa na lunch
13:10 Prezentacja: Zastosowanie wirtualnych doradców jako wsparcia w procesie nauczania/szkolenia. Proces wdrażania Wirtualnego Doradcy w firmie szkoleniowej. Zakres stosowania - możliwości i ograniczenia
Izabela Rusecka
(Stanusch Technologies)
13:50 Wykład: Kosztorysowanie projektów szkoleniowych w arkuszu kalkulacyjnym - weryfikacja efektywności i rentowności, modelowanie finansowe wariantów projektu
 • Zasoby, działania i obiekty kosztowe jako podstawa prawidłowego szacowania kosztów projektów szkoleniowych
 • Analiza rentowności szkoleń
 • Efektywność projektu szkoleniowego firmy szkolącej swoich pracowników jako wsparcie decyzji o inwestycji w zasoby ludzkie
 • Budżetowanie kosztów szkoleń w przedsiębiorstwie na zasadach controllingu
Edyta Szarska
(Controlling Partner)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Programy lojalnościowe dla uczestników szkoleń
 • Program lojalnościowy a program promocyjny
 • Czy karta stałego klienta zapewnia lojalność?
 • Kształtowanie satysfakcji klienta oraz jej wpływ na lojalność
 • Ekonomiczne aspekty lojalności klienta
 • Wykorzystanie Internetu w budowaniu lojalności
dr Piotr Drygas
(Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
15:30 Prezentacja: Środki audiowizualne w realizacji szkoleń - systemy transmisji szkoleń przez Internet (wymagania techniczne)
Jacek Miotke
(TRIAS)
16:00 Zakończenie programu, rozdanie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78