centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.11.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

PRELEGENCI

Dr Paweł Litwiński

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Od 2002 r. stale współpracuje z Kancelarią Prawną Traple Konarski Podrecki sp. j. w Krakowie.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym pozycji p.t. "Prawo Internetu" (LexisNexis 2004, 2007), "Prawo reklamy i promocji" (LexisNexis 2007), a także monografii: "Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" (2007), "Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia" (2007) oraz "Prawo umów elektronicznych" (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Ekspert Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.


Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz doradca w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki. Aktualnie ekspert prawny m.in. w 1) Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, 2) Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 2) Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja"). W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).


Dr Stefan Szyszko

Stefan Szyszko

Doktor nauk technicznych (zastosowania informatyki w systemach wspomagania decyzji i zaawansowanych systemach przetwarzania informacji do celów diagnostyki technicznej, Politechnika Warszawska, 1982). W latach 1976-88 prace naukowe z systemów wspomagania decyzji oraz zaawansowanej analizy i interpretacji danych w systemach diagnostyki technicznej w Instytucie Automatyki Przemysłowej PW, w ścisłej współpracy z przemysłem polskim. W latach 1984-86 pobyty naukowe w RWTH Aachen (Niemcy), 1987-92: UMIST DIAS (Wielka Brytania) - prace nad budową systemów wspomagania decyzji i diagnostyki technicznej (sieci neuronowe, systemy eksperckie) we współpracy z przemysłem maszynowym, chemicznym, kosmicznym i energetyką jądrową. 1991/2: udział w tworzeniu systemu podtrzymania życia dla pojazdu kosmicznego (ESA Kolonia, Niemcy). 1997-99: naczelnik wydziału w Biurze Realizacji Projektu Informatycznego w PZU S.A. 1999-2003 oraz 2004-05: Grupa WARTA, kierowanie korporacyjną ochroną informacji (w tym danych osobowych i informacji niejawnych, pełniąc funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnika Ochrony). W latach 2003-2004 i od 2006r. w Polskiej Izbie Ubezpieczeń: Dyrektor Działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową (poprzednio Ośrodka Baz Danych), oraz Sekretarz Komisji Zarządzania Informacją oraz Podkomisji: Informatyki, Standaryzacji Informacji, Statystycznych Baz Danych PIU oraz Podkomisji Bazy Danych o Zgłoszonych Roszczeniach.


Łukasz Wrona

Łukasz Wrona

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność systemy i sieci komputerowe, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność ochrona danych osobowych oraz Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Jako kierownik departamentu IT współtworzył Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, gdzie obecnie pracuje jako ABI, specjalista w zakresie administracji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz wdrażania i utrzymania norm bezpieczeństwa w szczególności ISO 27001.
Od dziesięciu lat prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się ochroną danych osobowych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78