centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.03.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PATRONAT

Elektroniczna komunikacja banków z klientami to podstawa współpracy bank - klient. Najważniejsze jest aby ta komunikacja była bezpieczna, zgodna z obowiązującym prawem i satysfakcjonująca dwie strony. Istotną rolę pełnią systemy IT, które muszą być dostosowane do potrzeb klientów oraz stanowić kanał dystrybucyjny produktów bankowych. Tej tematyce poświęcimy XIX edycję Forum Bankowości Elektronicznej a przedstawicieli instytucji finansowych zapraszamy do udziału w niej.

PROGRAM

18 marca 2009 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Podobieństwa i różnice w elektronicznych formach komunikacji banków z klientami korporacyjnymi a klientami indywidualnymi. Trendy rozwojowe form komunikacji
 • Komunikacja elektroniczna jako ewolucja tradycyjnych form komunikacji z klientem;
 • Segmentacja klientów banków, a kanały komunikacyjne;
 • Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej - podstawowy warunek sprawnego funkcjonowania;
 • Nowe kanały komunikacyjne jako element rozbudowujący system komunikacji banku z klientem.
Jędrzej Grodzicki
(Doradca Prezesa Związku Banków Polskich)
10:30 Wykład: Zabezpieczenie bezpiecznej i wiarygodnej komunikacji klient-bank-klient. Możliwości technologiczne podpisu elektronicznego z wykorzystaniem kart SIM
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
11:00 Prezentacja sponsora: Nowe wyzwania bankowości elektronicznej
 • kroki milowe w rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce
 • bezpieczeństwo - kto wygrywa w wojnie z cyberprzestępcami
 • bankowość elektroniczna szyta na miarę współczesnego, wymagającego klienta
 • trendy rozwoju
Sławomir Szarkowicz (Dyrektor Konsultingu, Comarch S.A.)
Tomasz Śnieżyński (Dyrektor Konsultingu Bezpieczeństwa IT, Comarch S.A.)
11:40 Prezentacja sponsora Nowoczesna koncepcja bankowości internetowej
 • Nadeszły ciężkie czasy...
 • ... kiedy trzeba słuchać klienta...
 • ... wszystkimi możliwymi kanałami...
 • ... także za pośrednictwem Internetu...
 • ... w najbardziej wyrafinowanej i dopasowanej formie.
Bartłomiej Wlazłowski
(IBM Business Sollutions Sales Executive, IBM)
12:20 Przerwa na lunch
12:40 Wykład: Ochrona danych osobowych w elektronicznych relacjach banku z klientami. Problemy wykorzystywania danych osobowych po zakończeniu umowy usługi bankowej. Uwarunkowania prawne wykorzystywania baz danych. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych a zagrożenia dla działalności banków
 • Ochrona danych osobowych w elektronicznych relacjach banku z klientami
 • Problemy wykorzystywania danych osobowych po zakończeniu umowy usługi bankowej
 • Uwarunkowania prawne wykorzystywania baz danych
 • Projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych a zagrożenia dla działalności banków
Mecenas Jerzy Bańka
(Związek Banków Polskich)
13:10 Prezentacja: Mobilny kanał dostępu do usług bankowych
 • bankowość mobilna
 • uwierzytelnienie użytkowników
 • autoryzacja operacji
Krzysztof Cetnarowski, Leszek Siwik, Adam Woś
(Mobile Experts Sp. z o.o.)
13:40 Prezentacja: Internet jako narzędzie komunikacji z klientem oraz kanał dystrybucji produktów bankowych
 • komunikacja z klientem za pomocą Internetu,
 • prezentacja oferty przez portal,
 • interaktywność w wyborze produktu,
 • przykładowe rozwiązanie informatyczne Ferryt firmy DomData wspierające sprzedaż produktów bankowych przez kanał internetowy
Mariusz Czajkowski
(DomData Sp. z o.o.)
14:10 Prezentacja: Bankowość internetowa w zarządzaniu relacją prawną z Bankiem
Paweł Domański
(dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank BPH S.A.)
14:40 Prezentacja: PayByNet - system bezpośrednich, bezpiecznych i gwarantowanych płatności internetowych
 • przede wszystkim wiarygodność i jasne zasady
 • eAdministracja - nowy rynek dla bankowości internetowej
Paweł Stachurski
(KIR S.A.)
15:10 Przerwa na kawę
15:30 Wykład: Odwoływalność zleceń składanych z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji oraz odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwie wykonane transakcji elektronicznej
 • charakter prawny zlecenia rozliczenia pieniężnego, zwłaszcza w postaci elektronicznej
 • możliwość modyfikowania i ostateczny termin odwoływania oświadczenia woli w przedmiocie uruchomienia cyklu rozliczeniowego
 • szczególny charakter rozliczeń transgranicznych w euro w kontekście odwoływalności rozliczeń pieniężnych
 • przedmiotowy i podmiotowy zakres weryfikacji rozliczeń pieniężnych składanych w postaci elektronicznej i jego wpływ na zakres odpowiedzialności odszkodowawczej
 • roszczenia regresowe pomiędzy instytucjami pieniężnymi uczestniczącymi w rozliczeniach pieniężnych
 • możliwe klauzule umowne ograniczające zakres odpowiedzialności banku
16:00 Wykład: Znaczenie komunikacji dwustronnej w relacji bank-klient na bazie koncepcji kapitału intelektualnego banku
 • formy komunikacji Web 2.0
 • budowanie wiedzy przez bank w relacjach zdalnych z klientem
 • przesłanki innowacyjności banku w Internecie
dr Emil Ślązak
(SGH, Katedra Bankowości)
16:30 Zakończenie Forum

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78