centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.08.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Dr Marek Bukowski

Marek Bukowski

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. w Krakowie.
Doktor nauk prawnych. Ekspert rządowy. Członek Komisji Prawa Autorskiego.
Autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej.
Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji.
Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej.


Sławomir Ciupa

Sławomir Ciupa

Wspólnik Kancelarii Prawniczej Ciupa Figat i Wspólnicy, radca prawny. Zajmuje się prawem własności intelektualnej i przemysłowej, mediów i marketingu, ochrony konkurencji i konsumentów, pracy. Opublikował szereg książek i artykułów w prasie prawniczej i branżowej. Występował w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Instytut Zarządzania, Software Konferencje, Software Wydawnictwo, Institute for International Research, European Network Security Institute, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, ProMarka Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydawnictwo Infor, Midwest Business Training.
Dr Małgorzata Engeleit

Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu (LL.M.). Ukończyła także studia informatyczne na Politechnice w Brunszwiku. Jest wykładowcą w Szkole Prawa Polskiego (DPRS) na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie i współpracownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007r. z powodzeniem stosuje w praktyce wiedzę prawniczą i informatyczną pracując w firmie informatycznej HaCon w Hanowerze. Specjalizuje się w zagadnieniach podpisu elektronicznego, zastosowania nowoczesnych technologii w spółkach kapitałowych i tematyce umów dotyczących oprogramowania.


Dr hab. Aurelia Nowicka

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji UAM, w Katedrze Prawa Europejskiego; specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, a także cywilnoprawnego obrotu dobrami własności intelektualnej, w aspekcie krajowym i międzynarodowym; jest autorką ponad 90 publikacji, w tym m.in. monografii poświęconej ochronie programów komputerowych w prawie autorskim i patentowym.


Dr Paweł Podrecki

Paweł Podrecki

Adiunkt i wykładowca Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Adwokat - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Traple Konarski Podrecki.
Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa nowych technologii i prawa konkurencji, w szczególności prawa antymonopolowego i prawa nieuczciwej konkurencji. Obok wykładów monograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich oraz rzeczników patentowych. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT "Prawo Internetu". Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej (AIPPI), arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Kodeksu Cywilnego oraz jest ekspertem w pracach legislacyjnych. Współautor Systemu Prawa Prywatnego - Tom Prawo Konkurencji. Brał udział w pracach nad harmonizacją prawa polskiego z prawem europejskim. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Monachium oraz podczas stypendiów i Strażów w Berlinie, Wiedniu i Hamburgu. Reprezentuje swoich klientów w sprawach sądowych, przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem patentowym oraz doradza największym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce.


Dr Dorota Sokołowska

Od 2000 r. jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Ukończyła ponadto aplikację notarialną i radcowską.
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria magisterskie z zakresu prawa handlowego, oraz wykłady z prawa spółek i prawa cywilnego. W działalności naukowej, koncentruje się przede wszystkim na problematyce prawa autorskiego i na zagadnieniach dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej, czego wynikiem są liczne publikacje.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78