centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.02.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

PRELEGENCI

Monika Bekas-Nowak

Monika Bekas-Nowak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorantka w Szkole Głównej Handlowej, autorka książki pt. Windykacja należności w praktyce. Wykładowca i trener biznesu. Autorka licznych publikacji i szkoleń z zakresu zarządzania wierzytelnościami i negocjacji z dłużnikami. Twórca projektu Akademii Krajowego Rejestru Długów.


Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Specjalista w zakresie windykacji. Właściciel kancelarii Doradztwa Podatkowego. Współwłaściciel firmy Centrum Edukacji i Doradztwa. Autor wielu publikacji na temat spraw podatkowych (Vademecum Głównego Księgowego - Difin, Vademecum Podatkowo Księgowe - Difin, Gabinet Lekarski - WiP (tematy podatkowe), Puls Biznesu). Publikacje książkowe: "Wierzyciel - Podatnik. Podatkowe aspekty windykacji", Difin 2003 r. "Zdążyć przed fiskusem. Wewnętrzny audyt podatkowy - VAT", Difin 2003 r. - współautor, "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Książka podatkowa", Difin 2003 r. Wykładowca z zakresu podatków i windykacji. Twórca wielu programów szkoleniowych z zakresu podatków i windykacji.


dr Michał Muszyński

Michał Muszyński

Asystent w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prezes Zarządu Kancelarii Audytorskiej LKM finance sp. z o.o., wykładowca na studiach podyplomowych "Zarządzanie finansami firmy", "Finanse i Bankowość", "Innowacyjny menadżer" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajmuje się m.in. sporządzaniem wycen przedsiębiorstw, studiów wykonalności, audytów finansowych.
Autor publikacji m.in.: "Organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie", "Znaczenie informacji dotyczących instrumentów finansowych dla użytkowników sprawozdań finansowych", "Informacja o instrumentach finansowych jako czynnik ryzyka inwestowania w akcje", "Badanie pochodnych instrumentów finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej".


Tomasz Płaszko-Tyndzik

Absolwent Politechniki Gdańskiej - specjalista Organizacji Zarządzania Produkcją oraz Systemów Informatycznych. Od 2004 zawodowo związany z branżą IT. Obecnie, zdobyte wykształcenie, wiedzę informatyczną oraz prywatne zainteresowania wykorzystuje podczas codziennej pracy na stanowisku Dyrektora Handlowego firmy SmartMedia Sp. z o.o. W ciągu ostatnich lat uczestniczył w międzynarodowych projektach z obszaru rozwoju zaawansowanych technologii pracując dla takich firm jak LG Electronics, DGT, VECTOR. W SmartMedia odpowiedzialny za całokształt sprzedaży i koordynowanie projektów IT z kluczowymi klientami firmy.


Dr Bogusław Półtorak

Bogusław Półtorak

Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Główny Ekonomista Bankier.pl S.A. Autor m.in. książki "Sekurytyzacja kredytu hipotecznego" (Cedewu, Warszawa 2005, 2007) oraz współautor książki "Innowacyjne usługi banku" (Wyd. PWN, Warszawa 2007). Autor licznych analiz, artykułów i opracowań naukowych. Laureat nagrody Fundacji Banku BISE im. W. Kuli na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie ekonomii. Specjalizacja w zakresie systemów finansowania nieruchomości, systemów bankowych oraz innowacyjnych produktów finansowych.


Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz doradca w Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki. Autor publikacji dotyczących dostępu do informacji, ochrony danych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Ekspert organizacji pozarządowych (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International) w programach dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej. W przeszłości dyrektor departamentu oraz inspektor w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78