centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.11.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Ernest Frankowski

Ernest Frankowski

W latach 1998 - 2002 pracował jako projektant stron internetowych, dziennikarz branży informatycznej oraz administrator sieci. Od 2002 pracuje w spółkach doradczych. Opracował wiele rozwiązań optymalizujących rozliczenia podatkowe CIT, podatku u źródła, podatku odroczonego, środków trwałych w takich systemach jak SAP, Axapta, Navision, Safo. Specjalizuje się ponadto w zagadnieniach związanych z podatkowymi aspektami obrotu dobrami intelektualnymi, funkcjonowania gospodarki magazynowej.
Ernest Frankowski jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest także ekspertem w zakresie e-faktur, e-deklaracji, e-podpisu, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych aspektów obrotu wartościami intelektualnymi.


Andrzej Niemiec

Andrzej Niemiec

Pracował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, następnie w ELWRO i IBM Polska. W firmie PRIM zajmuje się tworzeniem oprogramowania do wspomagania systemów zarządzania oraz doradztwem w zakresie wdrażania norm dotyczących informatyki i bezpieczeństwa informacji.
Od 2000 roku współpracuje z Bureau Veritas Certification jako audytor wiodący z zakresu informatyki a od 2006 - audytor wiodący z bezpieczeństwa informacji (ISO IEC 27001), jest również biegłym sądowym i skarbowym z z zakresu informatyki. W roku 2001 został rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykonywał liczne opinie i ekspertyzy na zlecenia ministerstw i urzędów państwowych dotyczące wdrożeń systemów informatycznych.
Od 2003 roku jest członkiem komitetu technicznego nr 171 PKN ds. Inżynierii oprogramowania.
Wdrażał systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w wielu firmach. W zakresie kierowania przedsięwzięciami brał udział we wdrożeniu systemy zarządzania przedsięwzięciami w zakresie projektowania sprzętu i implementacji oprogramowania odbiorników telewizji cyfrowej.
Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Brał udział w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zagadnień zarządzania jakością w produkcji oprogramowania i bezpieczeństwem informacji.


Andrzej Nikończyk

Andrzej Nikończyk

Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, ogólnego prawa podatkowego oraz postępowaniach podatkowych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu prawa finansowego, praca magisterska była poświęcona zagadnieniom podatku VAT. Wcześniej ukończył studia z zakresu Politologii i Nauk Społecznych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, praca magisterska była poświęcona zagadnieniom regulacji prawnych.
Współpracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w zakresie opiniowania projektów aktów. Poprzednio współpracował wiele lat ze Spółką Doradztwa Podatkowego "Ożóg i Wspólnicy" (poprzednie nazwy: Ożóg i Stolarek, Ożóg, Stolarek, Wolniewicz i Wspólnicy), oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt.
Autor wielu artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatku podatków pośrednich i zobowiązań podatkowych. Współautor komentarzy podatkowych (m.in. do ustawy o VAT i akcyzie, do podatków rolnego leśnego i od nieruchomości). Prowadzi wykłady z zakresu podatku VAT i tematyki podatkowej, m.in. na studiach podyplomowych SGH, prowadzi szkolenia otwarte, branżowe i szkolenia zamknięte dostosowane do specyfiki i oczekiwań konkretnych podmiotów.


Jyrki Poteri

Jyrki Poteri

Mr. Jyrki Poteri has worked in the IT industry for 30 years and is currently the Global Head of Product Development, Value Networks at Tieto. For the past 10 years he has had business responsibilities in financial value chain and business integration services including e-invoicing, which have earned several international innovation awards and a challenger rating in Gartner Group's Magic Quadrant evaluation.


Ewa Szczepankiewicz

Ewa Szczepankiewicz

Od 18 lat Dyrektor Finansowy i główna księgowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (1984r) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (1998r). Od 2004 roku współpracuje z Wydawnictwem Infor, publikując głównie w Monitorze Księgowego.


Władysław Varga

Władysław Varga

Doradca podatkowy z dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w latach 2001-2002 w Arthur Andersen, w latach 2002-2007 w Ernst&Young, a od 2007 r. w Taxpoint. Władysław Varga specjalizuje się w kwestiach z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), a także jest specjalistą w zakresie faktur elektronicznych i rozwiązań informatycznych pomocnych w rozliczeniach podatkowych. Ma na swoim koncie szereg szkoleń podatkowych, jest autorem licznych publikacji i glos do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jest także współautorem cenionego Komentarza do Dyrektywy VAT - głównego aktu prawnego w ramach Unii Europejskiej, regulującego zasady opodatkowania VAT wydanego nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78