centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.08.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

24 sierpnia 2010 r.
10:00 Wykład: Zasady określania przedmiotu umowy wydawniczej. Autorskie prawa majątkowe w Internecie. Naruszenie praw a zasada dozwolonego użytku z utworów w sieci (prywatny, publiczny)
 • Konkretyzacja utworu - tytuł (roboczy), wielkość utworu (objętość), warunki techniczne (nośnik), standard merytoryczny (rodzaj dzieła)
 • Zakres nabycia praw - przeniesienie praw autorskich albo licencja (zakres przedmiotowy, czasowy i terytorialny)
 • Prawa majątkowe a Internet - internetowe pole eksploatacji
 • Dozwolony użytek prywatny (osobisty) a korzystanie z utworów dostępnych w Internecie (istota użytku, ograniczenia)
 • Zakres dozwolonego użytku publicznego w internetowej eksploatacji - licencje ustawowe, uwzględniające uwarunkowania korzystania z Internetu
Mec. Rafał Golat
(MKiDN)
11:00 Wykład: Spory prawne wokół kwestii (nie)uprawnionego korzystania z materiałów prasowych, publikowanych na stronach internetowych przez tradycyjnych wydawnictw. Prawo autorskie w nowych formach e-publikacji (audiobooki, e-booki)
 • Czasowe embargo informacyjne dla wybranych podmiotów
 • Prawo cytatu i prawo przedruku - dozwolony użytek a monopol prawno-autorski
 • Definicja prasy w projektach nowelizacji Prawa prasowego - próba ograniczenia podmiotowego
 • Clipping, a możliwość kontrolowania, czy nie dochodzi do naruszenia prawa autorskiego
 • Na świecie są miliardy twórców, czyli aksjologia prawa a interesy gospodarcze grup społecznych
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Działalność wydawnictw w zakresie sprzedaży internetowej: nowe regulacje antymonopolowe w Rozporządzeniu Komisji nr 330/2010 ws. umów wertykalnych
 • wprowadzenie w tematykę porozumień wertykalnych oraz ich wyłączeń na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 330/2010 oraz wydanych do niego Wytycznych
 • specyfika sprzedaży internetowego w porównaniu do tradycyjnych form sprzedaży
 • rozwój sprzedaży internetowej i jego wpływ na działalność wydawnictw
 • nowe rozporządzenie ws. wyłączeń umów wertykalnych - uwzględnienie rozwoju sprzedaży internetowej
 • tzw. "czarna lista" ograniczeń powodujących wycofanie przywileju wyłączenia grupowego oraz wyjątki od listy
 • sprzedaż bierna i sprzedaż aktywna w Internecie
 • najpoważniejsze ograniczenia sprzedaży biernej w Internecie
 • możliwość wymagania określonych standardów jakości przy odsprzedaży za pomocą witryny internetowej (dystrybucja selektywna)
 • pozytywne skutki ograniczeń wertykalnych jako uzasadnienie dla ich zastosowania; problematyka tzw. free-riding
Mec. Jarosław Sroczyński
(Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych)
13:15 Case study: Serwisy self-publishing
 • Czym jest self publishing?
 • Usługi świadczone w zakresie selfpublishingu
 • Zalety i wady self publishingu
 • Czy self publishing jest zagrożeniem dla wydawców?
 • Case study lulu.com
 • Case study amazon.com (usługa self publishingu na amazon.com)
 • Czy self publishing przyjmie się w Polsce - case unibook.com?
Bartłomiej Roszkowski
(Net Press Digital)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Aspekty podatkowe internetowych transakcji, związanych z działalnością wydawniczą
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych jako usługa w rozumieniu ustawy o VAT - obowiązek podatkowy, - miejsce świadczenia, - stawka, - zasady wystawiania faktur
 • VAT a nowe formy publikacji (audiobooki, e-booki itp.)
 • Podatek od należności licencyjnych
Wiktoria Cieślikowska
(starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy)
15:00 Blok konsultacji prawnych - według zgłoszonych przez wydawców problemów:
 • Internet a ochrona wizerunku
 • Ochrona techniczna utworów w sieci (tekst, grafika, muzyka, filmy)
 • Licencyjny model dystrybucji utworów
 • Linkowanie a prawo autorskie
 • Cytowanie w Internecie
 • Kopiowanie artykułów z sieci
 • Wykorzystanie zdjęć na stronach internetowych
 • Osobiste prawa autorskie dziennikarzy internetowych
 • Inspiracja vs plagiat
 • Baza danych jako utwór
dr Maciej Dutko
(Grupa Internetowa Dutkon.pl)
16:00 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78