centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.02.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Sylwia Kotecka

Sylwia Kotecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zespołu Ekspertów do spraw elektronicznego postępowania upominawczego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.Maria Teresa Romer

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.
Wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz praw człowieka.
Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, etyki sędziowskiej, praw człowieka. Ekspert Rady Europy i Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości. Członek Rady Programowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników.


Dr Dariusz Szostek

Dariusz Szostek

Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Uchylania Barier Prawno-Proceduralnych e-Administracji Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (uczestniczący w pracach nad założeniami zmian ustawy o informatyzacji), ekspert Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, CBKE, członek zespołu Ministra Sprawiedliwości przygotowujący akty prawne dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego.


Dr Marek Świerczyński

Marek Świerczyński

Specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i prawa nowych technologii. Zajmuje się doradztwem na rzecz przedsiębiorców farmaceutycznych w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, w szczególności w zakresie reklamy, badań klinicznych, umów o wytwarzanie, procedury "switch", importu równoległego, jak również własności intelektualnej. Marek Świerczyński ma również rozległe doświadczenie w zakresie zagadnień nowych technologii dotyczących umów wdrożeniowych i o świadczenie usług, podpisów elektronicznych i płatności elektronicznych. Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim w 2005 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Marek Świerczyński jest autorem ok. 50 publikacji naukowych. Prowadził wykłady w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również stałym arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych. Jest adwokatem.


Gerard Wawrzyniak

Gerard Wawrzyniak

Absolwent Politechniki Szczecińskiej i De Montfort University Leicester. Pracował w Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechnice Szczecińskiej, Polskiej Żegludze Morskiej i Unizeto. Prowadząc własną działalność - ebStream stworzył technologię formularzy elektronicznych ebForm. Autorskie rozwiązania, z sukcesem wdrożone, są wykorzystywane m.in. w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, Urzędzie Miejskim we Wrocławiu i wielu innych urzędach w Polsce. W 2009 roku dołączył do zespołu MCX Systems i jest odpowiedzialny za rozwój produktów związanych z elektronicznymi usługami transakcyjnymi.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78