centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.10.2010 Koordynator:

Przedstawiamy Państwu pierwszy w Polsce podręcznik do tworzenia i publikowania metadanych geoinformacyjnych, pt. "Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć. Edytować. Publikować".
Książka to kompendium wiedzy na temat metadanych geoinformacyjnych w Dyrektywie INSPIRE i infrastrukturach informacji przestrzennej (Spatial Data Infrastructure - SDI).
Wszystko, co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem tworzenia metadanych geoinformacyjnych.
Od 15 maja 2007 roku w krajach UE obowiązuje Dyrektywa 2007/2/EC ustanawiająca Europejską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej - Infrastructure for Spatial Information in Europe - INSPIRE.
W dniu 07 czerwca weszła w życie ustawa z 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej, która stanowi transpozycję dyrektywy INSPIRE do prawa krajowego. Tym samym proces tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej zyskał podstawy prawne.
Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informacji przestrzennej nie byłoby możliwe bez metadanych.
Metadane - "dane o danych" - opisują warstwy danych przestrzennych (serie danych, usługi) odpowiadając na pytania: co?, dlaczego?, kiedy?, kto? jak? i gdzie?
Metadane geoinformacyjne umożliwiają wyszukiwanie danych przestrzennych dokładnie według zadanych kryteriów, bez względu na to gdzie te dane się znajdują.
Dzięki książce zdobędziesz obszerną wiedzę o:

 • znaczeniu i roli metadanych w INSPIRE
 • tworzeniu (edycji) metadanych geoinformacyjnych
 • sprawdzaniu poprawności plików metadanych
 • publikowaniu metadanych w Internecie
 • wymaganych normach (ISO) i standardach (OGC)

Dowiesz się także, jak:

 • zrozumieć dlaczego konieczne są normy i standardy wymagane przy pracy z metadanymi
 • używać edytora metadanych
 • nie bać się xml'a
 • sprawdzać poprawność tworzonych metadanych
 • publikować metadane w katalogach
 • korzystać z katalogów do wyszukiwania danych przestrzennych

CD dołączony do książki zawiera edytor metadanych MEDARD, dzięki któremu możesz w praktyce przećwiczyć tworzenie metadanych geoinformacyjnych zgodnie z wszelkimi oficjalnymi wymaganiami zawartymi w dokumentach technicznych INSPIRE.
Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy w swojej pracy muszą zrozumieć co to są:

 • tych którzy tworzą i publikują metadane geoinformacyjne,
 • użytkowników danych przestrzennych, pracujących na co dzień z Systemami Informacji Geograficznej (GIS, SIP, SIT)
 • urzędników, których praca związana jest z danymi przestrzennymi
 • studentów
 • wszystkich, którzy chcą zrozumieć co to są metadane
 • wszystkich, którzy muszą zrozumieć co to są metadane

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78