centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.12.2010 Koordynator: Agata Soboń

PROGRAM

7 grudnia 2010 r.
09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Wykład i dyskusja: Od wirtualnej sztuki do wirtualnego muzeum
Sztuka nowych mediów, interaktywna i wirtualna, lokująca się coraz częściej na platformie internetowej, stanowi wyzwanie dla instytucji galeryjno-muzealnych. Jej parametry oraz sposoby udostępnianie odbiorcom tworzonych w tym układzie dzieł, czynią tradycyjne wyznaczniki muzealnej ekspozycji w zasadniczy sposób niedostosowane do nowomedialnych standardów. Jej obecność w systemie świata sztuki, stanowiąc dramatyczne wyzwanie wobec tego świata aksjomatów i porządków, może w konsekwencji prowadzić do dwojakiego rodzaju konsekwencji. Z jednej strony, instytucje muzealne zmuszone są w odpowiedzi do podjęcia trudu transformacji, dostosowującej jej standardy i reguły działania do potrzeb sztuki nowych mediów. Z drugiej strony, sztuka nowych mediów inspiruje procesy rozwijania się strategii kuratorskich i wystawienniczych, lokujących się poza bądź obok tradycyjnych struktur instytucjonalnych, dostosowanych do oczekiwań świata nowych mediów. Rozwój obu tych strategii wyznacza obszar spotkania sztuki nowych mediów i instytucji świata sztuki, prowadząc w niektórych wypadkach do kształtowania się nowych instytucjonalnych reguł dostosowanych do wirtualnego środowiska sztuki.
Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński
(Uniwersytet Łódzki, Katedra Mediów i Kultury)
11:00 Wykład: Europana - promocja zasobów lokalnych i regionalnych w skali europejskiej
 • Czym jest Europeana i jaką ma pełnić rolę dla instytucji kultury krajów europejskich?
 • Jakie korzyści płyną ze współpracy z Europeaną?
 • Jakie instytucje mogą z Europeaną współpracować, jakie już to robią?
 • Co zrobić, aby promować zbiory i działalność instytucji kultury poprzez Europeanę?
Agnieszka Lewandowska
(analityk systemów komputerowych i członek Zespołu Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Teatr internetowy - czyli nowe media w kulturze
 • Sieć w teatrze - teatr w sieci
 • neTTheatre - pierwszy teatr internetowy na świecie
 • Rewolucja technologiczna - eksplozja systemów komunikacji - ewolucja percepcji-entropia obecności
 • Internauta - widz pozornie nieobecny
Tomasz Rodowicz
(Stowarzyszenie Teatralne Chorea)
13:10 Wykład: Lokalne instytucje kultury w internecie - blaski i cienie wirtualnego oblicza
 • Lokalne instytucje kultury wobec internetu i swojej w nim obecności (stosunek do idei - koncepcja jej realizacji - możliwości techniczne - potencjalni odbiorcy i ich kompetencje)
 • Wirtualne oblicza lokalnych instytucji kultury: typowe mankamenty internetowych autoprezentacji - możliwości ich usunięcia (na przykładach)
 • Jak być może? (wzorce pozytywne)
 • Dlaczego warto podjąć wysiłek?
dr Wojciech Mazur
(Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Jagielloński)
13:50 Case study: Programy kulturalne w Internecie - nowa jakość informacji (Narodowe Centrum Kultury w Sieci - nowa odsłona)
 • Platforma Kultury - kompleksowy serwis informacyjno-kulturalny - platforma obejmująca m.in. dedykowane strony programów NCK (m.in. Kadra Kultury, Obserwatorium Kultury i inne)
 • Mapa Kultury - nowopowstający interaktywny portal społecznościowy
 • Kultura się liczy! - blog kampanii społecznej
 • Akcje w Internecie - internetowy konkurs kultura się liczy na najlepszy film - prowadzony wspólnie z Telewizją Polską na stronie itvp.pl
 • Strona NCK na facebook-u
Karolina Szczepanowska
(Narodowe Centrum Kultury)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Promocja instytucji kultury w internecie
 • Komunikacja internetowa i aktywność w serwisach web2.0 (blogi, serwisy społecznościowe)
 • Być albo nie być w wyszukiwarce (kilka uwag o pozycjonowaniu)
 • Reklama kultury w Internecie (jak korzystać z możliwości reklamowych i promocyjnych w Internecie)
Dominik Pokornowski
(Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki czasu" w Toruniu)
15:20 Wykład i konsultacje: Prawo autorskie - z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury
 • Problemy przekładów, adaptacji, etc
 • Prawo autorskie a prawo własności
 • Nadzór autorski - problemy prawne
 • Problem plagiatu - próby rozwiązań prawnych
Mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Prawny)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78