centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.02.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

25 lutego 2010 r.
10:00 Wykład: Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - wybrane elementy projektu środowiskowego
Prof. Jerzy Woźnicki
(Prezesa Fundacji Rektorów Polskich)
10:40 Prezentacja sponsora: Kluczowe wyzwania w procesie wdrożenia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią na przykładzie implementacji platformy one4all na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Błażej Rybczyński
(Product Manager, CSF Polska)
11:20 Prezentacja: Dwa modele systemu legitymacji studenckiej - dwa pomysły na zarządzanie zasobami uczelni
Jacek Błahut
(Dyrektor Departamentu Systemów IT, OPTEAM S.A.)
11:50 Wykład: System informatyczny to za mało, czyli o ewolucji świadomości i potrzebie systemu informacyjnego na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Łódzkiego
 • wprowadzenie - geneza potrzeb
 • wdrożenie wybranych systemów informatycznych w kontekście potrzeb informacyjnych do zarządzania UŁ
 • system informacyjny do zarządzania UŁ
 • podsumowanie
dr Ścibór Sobieski
(Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Łódzki)
12:30 Przerwa
13:00 Wykład: Możliwości rozwoju wyższych uczelni ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
dr Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
(Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
13:40 Prezentacja: Strategie i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim uczelni
 • rozliczanie dydaktyki
 • kwalifikacja kosztów prowadzonych zajęć
 • dorobek naukowy
 • zarządzanie rekrutacją pracowników naukowych
Andrzej Kuś (Simple)
Marek Bieniasz (Partners In Progress)
14:20 Prezentacja: Wykorzystanie technologii SOA i Webservices w systemach zarządzania Uczelnią
Grzegorz Kaliński
(Prezes, KALASOFT)
14:50 Prezentacja: Platforma aplikacyjna SAP dla uczelni - doświadczenia projektowe
 • wartość merytoryczna: zakres usług i integracja informacji
 • otoczenie narzędziowe: analiza, integracja, rozwój aplikacji
 • metodyka, stan projektów, "lessons learned"
Krzysztof Kardaś
(Asseco)
15:20 Przerwa
15:40 Wykład: Wdrażanie strategicznego zarządzania uczelnią i jej jednostkami. Oczekiwane korzyści z informatyzacji procesu wdrażania strategii w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
dr Jan Jelonek (Kanclerz, Uniwersytet Śląski)
prof. Krystian Roleder (Dyrektor Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski)
dr Łukasz Kononowicz (Stratex Sp. z o. o., Poznań)
16:20 Wykład: Tworzenie modelu zarządzania strategicznego na Uczelni wyższej na przykładzie Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • główne przesłanki tworzenia strategii
 • analiza strategiczna
 • tworzenie celów strategicznych
Mariola Dwornikowska
(Pełnomocnik Rektora ds. Wdrożenia Zarządzania Strategicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich)
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78