centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.04.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w instytucjach finansowych
 • Poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z instytucji finansowych
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej
 • Zostaną Państwo przygotowani do kontroli GIODO

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Pracownicy aktywnie uczestniczący w gromadzeniu (innym przetwarzaniu) danych osobowych klientów
 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy odpowiadający za przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Osoby wykonujące funkcję ADO, ABI
 • Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Realizacja zajęć w konwencji warsztatu, grupy ok. 25 osób, wykłady interaktywne - pytania i dyskusja a vista.

PROGRAM

14 kwietnia 2010 r.
10:00 I BLOK TEMATYCZNY
 1. Pułapki przetwarzania danych osobowych w instytucjach finansowych - wprowadzenie
 2. Akty prawne regulujące kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce i Europie (w pigułce):
  • Prawo wspólnotowe, Konstytucja (art.47 i 51), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Obowiązujące akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych
  • Prawo bankowe w zakresie dotyczącym ochrony danych
 3. Szkielet regulacji:
  • W jakich sytuacjach nie stosuje się Ustawy i czy dotyczy to też instytucji finansowych
  • Jakie informację są danymi osobowymi (zwłaszcza danymi sensytywnymi)
  • Pojęcie administratora danych, ABI i zbioru danych osobowych w sektorze finansowym (sektorze pośrednictwa finansowego)
  • Przetwarzanie danych, w tym przetwarzanie bez wiedzy i zgody administratora danych
 4. Okoliczności legalizujące przetwarzanie danych osobowych:
  • Zgoda na przetwarzanie danych - granice konkretności, odwoływalność, dostateczne rozeznanie przy jej składaniu
  • Niedopuszczalne przypadki przetwarzania danych osobowych, mimo uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą
  • Realizacja umowy, a przypadki przetwarzania danych w związku z modyfikacją umowy
  • Zadania realizowane dla dobra publicznego
  • Prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych (a interes holdingu, czy interes osób powiązanych z administratorem danych osobowych np. personelu)
  • Działalność marketingowa i przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą
  • Dochodzenie roszczeń, a windykacja prywatna i inne postępowania sporne z udziałem osoby, której dane dotyczą
  • Ochrona danych osobowych a tajemnica bankowa
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 II BLOK TEMATYCZNY
 1. Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą:
  • Prawo sprzeciwu
  • Prawo do informacji
  • Prawo do poprawienia danych
  • Inne prawa ww. osób i problemy z ich realizacją
 2. Rejestracja zbioru danych osobowych
 3. Obowiązki administratora danych osobowych:
  • Przetwarzanie zgodne z prawem
  • Oznaczony i legalny cel zbierania danych osobowych
  • Merytoryczna poprawność i adekwatność danych w kontekście celu ich gromadzenia
  • Czas przechowywania danych
 4. Spory pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą, której dane dotyczą
 5. Ochrona danych osobowych w elektronicznych kanałach komunikacji
 6. Ochrona danych osobowych a walka z "praniem pieniędzy"
14:30 Przerwa na kawę
14:50 III BLOK TEMATYCZNY
 1. Wyzwania dnia dzisiejszego:
  • Polityki wewnętrzne
  • Aktualne orzecznictwo w tym:
   1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2008 r. dotyczący skargi Biura Informacji Kredytowej na decyzję GIODO (DOLIS/DEC-257/08/10742) dotyczącą cesji wierzytelności
   2. Wyrok WSA z dnia 30 listopada 2007 r. częściowo uchylający decyzję GIODO z dnia 28 maja 2007 r. (GI-DEC-DOLIS-121/07/3146/3147/3148) w sprawie udostępnienia danych osobowych skarżących przez Bank
   3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2008 sprawy ze skargi B. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
   4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2008 r. na decyzję w sprawie udostępnienie danych osobowych przez ubezpieczyciela A na rzecz ubezpieczyciela B
   5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2008 r. oddalający skargę kasacyjną w przedmiocie zabezpieczenia danych osobowych
 2. Pytania i dyskusja
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78