centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.11.2010 Koordynator:

PRELEGENCI

Dr hab. inż. Edward Kołodziński

Edward Kołodziński

Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT (1970). Założyciel i aktualny prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Bezpieczeństwa, którego misją jest "...rozwijanie oraz propagowanie wiedzy i osiągnięć praktycznych w zakresie metod i środków działalności człowieka ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa, zaś w przypadku wyzwolenia ograniczenia rozmiaru ich negatywnego oddziaływania na człowieka i jego otoczenie". Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa w UWM. Założyciel wortalu "Inżynieria Bezpieczeństwa" (www.ptib.pl ) oraz czasopisma internetowego "Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa". Współorganizator corocznej konferencji naukowej (8) "Zarządzanie Kryzysowe" oraz organizator cyklicznej konferencji naukowej "Inżynieria Bezpieczeństwa".
Kierownik projektu badawczego własnego z MNiSzW nt.: "Doskonalenie skuteczności działań Systemu Ratownictwa Medycznego w zdarzeniach masowych".
Autor i współautor : publikacji książkowych- 26, zastrzeżone opracowania zwarte ponad 150, artykuły opublikowane w obcojęzycznych czasopismach naukowych- 8, artykuły opublikowane w polskojęzycznych czasopismach naukowych - 80, referaty opublikowane w materiałach konferencji międzynarodowych- 30, referaty opublikowane w materiałach konferencji krajowych - 70.
Aktualna działalność naukowa i dydaktyczna ukierunkowana jest na zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa wewnętrznego.


Dr Katarzyna Zalasińska

Katarzyna Zalasińska

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum PrawaAngielskiego (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union) oraz Institute of Art and Law w WielkiejBrytanii. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony dziedzictwa kultury, w tym w zagadnieniach dotyczących zabytków oraz rynku dzieł sztuki. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie, w tym "Ochrona Zabytków. Orzecvznictwo z komentarzem" (2010) oraz "Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce" (2010). Członek wielu organizacji pozarządowych w tym m.in. PKN ICOM, PKN ICOMOS, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.


Barbara Zalewska

Barbara Zalewska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych - specjalizacja: konserwatorstwo.
Studia podyplomowe m.in. z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej (Politechnika Warszawska oraz kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).
1994-2004 - Miejski Konserwator Zabytków w Olsztynie.
1999-2000 koordynator ds. konserwatorskich polsko-szwedzkiego programu pilotażowego "Hallandzki Model Konserwacji Zabytków", następnie członek zespołu koordynującego programu "Nowe życie pod starymi dachami" realizowanego przez Stowarzyszenie "Borussia" w latach 2002-2003.
Od 2004 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Od 2009 - prowadzi zajęcia dotyczące współczesnej problematyki ochrony zabytkowego krajobrazu w Katedrze Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Autorka opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej, ewidencji i dokumentacji zabytków, artykułów i publikacji poświęconych ochronie dziedzictwa kulturowego, architekturze drewnianej w tym architekturze szkieletowej.
Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Warmińsko-Mazurski.


Dr Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Prawnik, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przeszło stu publikacji w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kultury oraz teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Występował na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (w tym Chiny, Czechy, Korea Południowa). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003, 2007), jak też stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2004-2005) oraz DAAD w Bonn (1997). W 2008 roku otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych za pracę z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78