centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.03.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Elżbieta Garwacka-Czachor

Elżbieta Garwacka-Czachor

Mgr pielęgniarstwa, absolwentka Międzyuczelnianego Studium Podyplomowego Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Zarządzanie w służbie zdrowia", wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od grudnia 2007 r., przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu w latach 1999 - 2007, naczelna pielęgniarka Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w latach 1990 - 1999, asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1988 - 1990.


Dr Jolanta Górajek-Jóźwik

Dr n. przyr, mgr pielęgniarstwa; od lat 18 lat p.o. kierownika Zakładu Teorii Pielęgniarstwa (Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
Przebieg pracy zawodowej w Uczelni: Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej (1973-1978), Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacji (1978-1993), Zakład Teorii Pielęgniarstwa (1993 - do chwili obecnej; p.o. kierownika Zakładu).
Zainteresowania zawodowe: pielęgniarstwo jako obszar praktycznej i teoretycznej działalności (istota, dynamika, kierunki zmian, uwarunkowania; obiektywizacja ocen formułowanych przez pielęgniarki, formalizacja języka pielęgniarskiego).
Autorka wielu publikacji tematycznie związanych z szeroko rozumianym pielęgniarstwem (artykuły, pozycje zwarte, w tym pod redakcją).
Czynnie zaangażowana przybliżenie i wdrażanie ICNP (Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej) w Polsce.
Udział w znaczących projektach międzynarodowych: Medium Term Programme in Nursing (Midwifery) in Europe (MTP/WHO/EURO); Telenurse Project "Promoting International Classification for Nursing Practice".


Władysław Mizia

Władysław Mizia

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zatrudniony w Wasko S.A od 7 lat. Od 2006 roku odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój systemów wspomagania dowodzenia dla jednostek związanych z ratownictwem oraz porządkiem publicznym. Od 2007 roku zastępca dyrektora sektora publicznego.


Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Krystyna Piskorz-Ogórek

Pielęgniarka, menadżer. Od 1996 r. zajmuje się praktycznie i teoretycznie zagadnieniem jakości w ochronie zdrowia. Wizytator Centrum Monitorowanie Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, współautor "Programu Akredytacji Szpitali". Współautor bądź recenzent licznych programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek pediatrycznych. Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Adiunkt Katedry Pielęgniarstwa UWM w Olsztynie. Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.Jakub Rzymowski

Prawnik. Zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji służby zdrowia i administracji publicznej. Współautor komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym, oraz książki "Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim w pytaniach i odpowiedziach". Pisze doktorat o ochronie osobowych danych medycznych.


Igor Szwiec

Wykształcenie wyższe medyczne (Akademia Medyczna w Lublinie, tytuł zawodowy lekarza) oraz wyższe prawnicze (absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie, tytuł zawodowy magistra prawa). Studium doskonalenia dydaktyczno- pedagogicznego nauczycieli akademickich, uprawnienia pedagogiczne).
W kręgu zainteresowań leżą, przede wszystkim, zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym, a zwłaszcza - prawem zdrowia publicznego (w 2002 roku obrona pracy magisterskiej na temat "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników służby ochrony zdrowia", w 2008 roku obrona dysertacji doktorskiej "Psychospołeczne uwarunkowania postaw lekarzy wobec prawa pozytywnego", w fazie finalnej pełny czteroletni program specjalizacji "Zdrowie Publiczne").
W latach poprzednich - współpraca z szeregiem uczelni w ramach umów cywilno-prawnych o prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu Zdrowia Publicznego oraz zagadnień prawno-medycznych dla studentów studiów zarówno dziennych jak i zaocznych, a także dla kursantów studiów podyplomowych i specjalizacyjnych.
Obecnie - specjalista Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie oraz pracownik naukowo-techniczny Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Ppłk rez. dr n. med. Arkadiusz Trzos

Arkadiusz Trzos

Specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1996 roku pracuje jako wykładowca akademicki. Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i adiunkta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zainteresowania: medycyna ratunkowa, medycyna katastrof, teleinformatyka i telemedycyna, zarządzanie ratownictwem medycznym.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78