centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.12.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Ochrona danych osobowych pacjentów jest obowiązkiem każdej placówki ochrony zdrowia. Realizacja tej powinności wymaga nie tylko przestrzegania tajemnic zawodów medycznych i przepisów o prowadzeniu dokumentacji medycznej, ale również ustawy o ochronie danych osobowych.
Stosowanie wszystkich aktów prawnych regulujących zasady ochrony tych informacji rodzi w praktyce wiele problemów.

W toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia związane z ostatnią nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione skutki wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Warsztaty są skierowane do:

 • osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia,
 • administratorów bezpieczeństwa informacji,
 • innych pracowników zajmujących się sprawami ochrony danych osobowych.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • Jak zapobiec naruszeniom prawa w zakresie ochrony danych osobowych w placówce ochrony zdrowia.
 • Jak zgodnie z prawem informować o stanie zdrowia i komu udzielać tych informacji.
 • Jak przetwarzać dane medyczne w warunkach outsourcingu.

Formuła prowadzenia warsztatów pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Warsztat realizowany jest w grupach maksymalnie 30-osobowych.

Warsztat poprowadzo:
Jakub Rzymowski - wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych, informatyzacji administracji publicznej i ochrony zdrowia oraz dostępu do informacji publicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Jest współautorem książki "Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim" i "Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz". Obecnie pisze doktorat o ochronie osobowych danych medycznych.

PROGRAM

16 grudnia 2010 r.
10:00 Blok pierwszy: Dane osobowe medyczne, przetwarzanie danych
 1. Dane osobowe - podstawowe pojęcia:
  • informacje o osobie jako dane osobowe;
  • dane wrażliwe a osobowe dane medyczne;
  • zbiór a zestaw danych osobowych;
  • obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych;
  • ochrona danych osobowych a tajemnice zawodów medycznych;
  • zbieranie danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • legalizmu,
  • adekwatności i poprawności,
  • celowości,
  • czasowości a okresy przechowywania dokumentacji medycznej w świetle nowych przepisów.
 3. Przetwarzanie danych osobowych:
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, rejestr upoważnień;
  • właściwie przechowywanie materiałów, w których znajdują się dane osobowe;
  • postępowanie z danymi przetwarzanymi w systemach informatycznych;
  • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej.
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Blok drugi: Dane osobowe medyczne, udostępnianie danych
 1. Udostępnianie danych osobowych
  • ogólne zasady udostępniania danych osobowych,
  • udostępnianie danych osobowych a udostępnianie dokumentacji medycznej,
  • udostępnianie informacji o pacjentach organom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości Policji.
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Blok trzeci: Dane osobowe medyczne, przetwarzanie i odpowiedzialność
 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
  • kiedy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych w warunkach outsourcingu
  • obowiązek umownego uregulowania zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • korzystanie z usług zewnętrznych a powierzenie przetwarzania danych medycznych pacjentów,
  • przetwarzanie danych osobowych a informatyzacja placówki ochrony zdrowia.
 2. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78