centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.06.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

W XXI wieku nie ma miejsca na popełnianie błędów i złe przechowywanie danych. Planując budowę nowego Data Center lub unowocześniając obecne musimy znać najnowsze trendy. Na seminarium pokażemy, jak zarządzać infrastrukturą IT w nowoczesnej serwerowni. Zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne w świetle obowiązujących przepisów i policzymy czy to się opłaca.
Zapraszamy do udziału wszystkich, dla których jest ważny niezakłócony dostęp do firmowych danych.

PROGRAM

15 czerwca 2010 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład: Serwerownia: niezakłócony dostęp do firmowych danych
 • Udostępnianie zasobów firmowych;
 • Bezpieczeństwo danych;
 • Rola technologii webowych w kreowaniu bezpiecznych i uporządkowanych zasobów informatycznych.
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
10:50 Wykład: Polski rynek projektowania i wykonawstwa serwerowi oraz centrów przetwarzania danych
 • Polski rynek centrów przetwarzania danych (komponent IT; wartość rynku, dynamika)
 • Główni gracze rynku, ciekawe projekty
 • Zmiany w podejściu do strategii projektowania cpd (Green Data Center, wirtualizacja)
 • Cloud Computing - szansa czy zagrożenie?
Damian Godos
(analityk IDC Polska)
11:20 Prezentacja sponsorska: Niezawodne, skalowane zasilanie i klimatyzacja dla stref wysokiej gęstości dla DATA CENTER
Aleksander Redlich
(Fast Group sp. z o.o.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zarządzanie infrastrukturą IT w nowoczesnej serwerowi - praktyczne uzasadnienie wirtualizacji
 • Wirtualizacja jako środek obniżenia kosztów sprzętu
 • Wirtualizacja jako narzędzie bezpieczeństwa (kopie zapasowe, monitoring, przywracanie systemu po awarii),
 • Wykorzystanie wirtualizacji celem zwiększenia dostępności i wydajności aplikacji sieciowych
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
13:20 Wykład: Bezpieczeństwo serwerowni w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
Jakub Rzymowski
(prawokomputerowe.pl)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Analiza TCO kosztów funkcjonowania serwerowi
 • Koszty sprzętu i oprogramowania;
 • Koszty operacyjne;
 • Koszty związane z przerwa w działaniu (downtime);
 • Koszty administracyjne.
Wojciech Muras
(Dyrektora ds. Rozwoju w firmie Net-o-logy)
15:10 Wykład: Ocena opłacalności inwestycji (ROI) w wyposażenie lub modernizację serwerowni
 • serwerownia jako zasoby do świadczenia usługi wewnętrznej
 • serwerownia jako element zarządzania ryzykiem
 • ocena porównawcza jako narzędzie wyznaczenie górnej granicy nakładów
 • próg rentowności jako połączenie analizy ryzyka, rynkowych kosztów odtworzenia i wymagań na zabezpieczenia ciągłości działania
Jarosław Żeliński
(IT-consulting)
16:30 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78