centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Ustawa, która wejdzie w życie już od 01 stycznia 2011, uchyla m.in. załącznik nr 4 do ustawy z 11 marca 2004 r. - a tym samym reguluje na nowo zakres zwolnień od podatku VAT w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Program niniejszego seminarium tworzy możliwość wyjaśnienia wielu kwestii prawnych, podatkowych i organizacyjnych - związanych z tą sytuacja.

PROGRAM

15 grudnia 2010 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Nakaz stosowania VAT na niektóre usługi zdrowotne - ale które dokładnie?
 • Definicja zdrowia w prawie międzynarodowym
 • Pojęcie usług zdrowotnych w polskim ustawodawstwie
 • Kluczowa zmiana definicji usług zdrowotnych w noweli ustawy VAT i jej skutki
 • Celowość zwolnienia a katalog usług zwolnionych
 • Procedury nie mieszczące się w ustawowej definicji zwolnienia
 • Procedury co do których nie ma pełnej jasności
 • Kto będzie decydował o zwolnieniu w wypadkach wątpliwych
dr Robert Mołdach
11:15 Przerwa
11:30 Wykład: Nowe zasady opodatkowania usług medycznych
 • Zwolnienie 2010 a 2011 - na czym polega zmiana?
 • Kto może skorzystać ze zwolnienia w 2011? (zakres podmiotowy zwolnienia)
 • Które usługi będą korzystać ze zwolnienia? (zakres przedmiotowy zwolnienia)
 • Jak opodatkować dostawę towarów związanych ze świadczeniem usług medycznych?
 • Jakie zasady opodatkowania dla usług towarzyszących usłudze medycznej?
 • Dyrektywa VAT a nowe zwolnienie dla usług medycznych
 • Orzecznictwo ETS dot. usług medycznych - wskazówki interpretacyjne
 • Interpretacja podatkowa sposobem na ograniczenie ryzyka podatkowego?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
 • Kasa fiskalna - podstawowe informacje
 • Nowe zasady opodatkowania usług medycznych a prawo do odliczenia VAT naliczonego (problem rozliczeń tzw. strukturą) - podstawowe zasady związane z odliczaniem VAT naliczonego
 • Skutki błędnych rozliczeń podatkowych (bezpodstawne zastosowanie zwolnienia z VAT, błędne odliczenie VAT naliczonego)
 • Sposoby na ograniczenie ryzyka podatkowego
dr Jowita Pustuł
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Wykład: Aspekty praktyczne związane ze zmianą przepisów. Jak zabezpieczyć prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT także po 1 stycznia 2011 r.? Jak zabezpieczyć pozycję podatkową placówki w sytuacji gdy część lub całość świadczonych usług będzie podlegała/może podlegać VAT? Propozycje optymalizacji
 • Analiza zakresu świadczonych usług oraz statusu danej placówki pod kątem stosowania zwolnienia z VAT
 • Wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji - walor ochronny interpretacji, od kiedy można wystąpić z wnioskiem o interpretację, termin na wydanie interpretacji, postępowanie odwoławcze
 • Postępowanie w okresie przejściowym pomiędzy wejściem w życie przepisów a otrzymaniem pozytywnego rozstrzygnięcia (interpretacji)
 • Brak przepisów intertemporalnych (przejściowych) w ustawie wprowadzającej zmiany - jak będą opodatkowane usługi medyczne wykonywane na przełomie 2010/2011?
 • Wprowadzenie procedur umożliwiających rozliczanie VAT należnego od usług niepodlegających zwolnieniu dla celów VAT - rozpoznanie usług zwolnionych albo podlegających VAT, faktury VAT, raportowanie i zapłata podatku, zmiany w systemach fiskalnych/finansowo-księgowych/ERP (np. SAP, Oracle)
 • Wybrane propozycje optymalizacji w zakresie rozliczeń podatkowych dla placówek medycznych (np. restrukturyzacje, zastosowanie podatkowej kapitałowej, lease back środków trwałych)
Krzysztof Wilk (doradca podatkowy, Starszy Menedżer, Deloitte)
Radosław Maćkowski (doradca podatkowy, Starszy Konsultant, Deloitte)
15:30 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, odpowiedzi na pytania
Moderowanie dyskusji: dr Robert Mołdach
16:00 Zakończenie programu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78