centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.07.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

21 lipca 2010 r.
10:00 Wykład: Projekt Systemu Analiz, Statystyki i Raportów
dr n. med. Leszek Sikorski
(Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
10:45 Wykład: Kompendium statystyki medycznej i procedur obliczeniowych. Narzędzia informatyczne raportowania i statystyki
 • Zasady statystyki medycznej - domeny CDC (USA) oraz WHO
 • Kto i jak, korzysta z zasobów (zastosowanie w polityce zdrowotnej, nauce i badaniach stosowanych oraz w edukacji)
 • Problemy weryfikacji i standaryzacji danych w jednostce gromadzącej dane. Generowanie danych źródłowych w jednostce opieki gromadzącej dane
Dr inż. Maciej Górkiewicz
(Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński)
11:30 Przerwa
11:50 Case study: Praktyczne zastosowanie systemu analitycznego OPTICO i Hurtowni Danych w ZOZ MSWiA w Rzeszowie
 • Analiza kosztów
 • Analiza wyników
 • Analiza kosztów i przychodów jednostkowych
 • Analiza efektywności lekarzy z perspektywy kosztów leków i badań laboratoryjnych
Bogdan Michałek
(Prezes Zarządu BMM Sp. z o.o.)
12:20 Case study: Praktyczne wykorzystanie rozwiązań i narzędzi raportowych w obszarze jakości leczenia i obsługi pacjenta
 • Zasoby informacyjne firmy Medicover
 • Określenie potrzeb informacyjnych
 • Definiowanie celów dla rozwiązań raportowych
 • Źródła danych i procesy ich pozyskiwania
 • Dobór narzędzi i rozwiązań raportowych
 • Podejście do wdrożenia - dobre praktyki i pułapki wdrożeniowe
 • Wybrane przykłady wdrożeń
 • Praktyczne wykorzystanie uzyskanej informacji
dr Wojciech Lorens (kierownik ds. rozwoju informatycznych systemów medycznych Medicover)
Dariusz Wałachowski (Dyrektor IT Medicover)
13:10 Przerwa, lunch
13:40 Wykład: System informacyjny ochrony zdrowia w infrastrukturze informacyjnej państwa
 • Zagadnienie infrastruktury informacyjnej państwa
 • Miejsce i rola systemu informacji ochrony zdrowia w infrastrukturze informacyjnej państwa
 • Dyskusja założeń architektury systemów informatycznych ochrony zdrowia
  1. Perspektywa administracji publicznej
  2. Perspektywa personelu medycznego
  3. Perspektywa pacjenta
  4. Perspektywa płatnika/ubezpieczyciela
 • Podsumowanie
dr inż. Grzegorz Bliźniuk
(Wojskowa Akademia Techniczna)
14:20 Wykład: Jednostki organizacyjne ochrony zdrowia jako podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdawczości statystycznej
 • podstawowe definicje: obowiązek statystyczny, informacja publiczna, tajemnica statystyczna, tajemnica lekarska, dane jednostkowe, rejestr statystyczny, rejestr urzędowy, rejestr publiczny a rejestr prywatny, rejestr a ewidencja - podstawowe różnice)
 • zasady i sposób realizacji obowiązków sprawozdawczych
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy o medycynie pracy
 • obowiązki sprawozdawcze wynikające z nadzoru samorządowego
 • wykorzystanie danych gromadzonych w wyniku realizacji procesów sprawozdawczych (publikacje GUS, publikacje Eurostat, publikacje regionalne, publikacje resortowe)
 • omówienie potencjału zakładów opieki zdrowotnej w dziedzinie informatyki pod kątem obowiązków sprawozdawczych
Krzysztof Nyczaj
(konsultant w Gabinecie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78