centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.10.2010 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Oskar Luty

Oskar Luty

Adwokat, Senior Associate w Zespole Doradztwa dla Branży Medycznej i Biotechnologii Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wykłada również na studiach podyplomowych w Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor licznych publikacji specjalistycznych, redaktor pierwszego w Polsce bloga poświęconego prawu medycznemu (www.blog.dzp.pl/pharma). Ekspert w zakresie obrotu, reklamy i promocji leków oraz wyrobów medycznych. Doradza branży w zakresie projektowania kampanii reklamowych, polityki sprzedażowej (w tym zamówień publicznych), schematów dystrybucyjnych, zarządzania bezpieczeństwem prawnym działalności, refundacji, rejestracji itp.


Lidia Szczesna-Jędrych

Lidia Szczesna-Jędrych

Radca prawny, posiada 11-letnią praktykę zawodową. Przez ostatnie 5 lat była głównym prawnikiem świadczącym usługi prawne na rzecz Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. W ramach tej współpracy zdobyła praktykę m.in. z zakresu umów zawieranych z dostawcami wyrobów medycznych. Mec. Lidia Szczesna-Jędrych specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie dot. nieruchomości oraz w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym rynkiem usług medycznych i służby zdrowia. Uzupełniając wiedzę i praktykę prawną rozwija swoje biznesowe zainteresowania w ramach kursu prowadzonego na licencji Harward Business School. Założycielka warszawskiej LSJ Kancelarii Prawnej. Prowadzi wiele nietypowych i skomplikowanych spraw sądowych.


Wojciech Szefke

Aplikant radcowski, współpracuje z wieloma firmami sektora wyrobów medycznych zarówno w kraju jak i zagranicą. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe Studia Zagadnień Legislacyjnych. Związany z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Do roku 2007 pracownik Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialny za działania legislacyjne i proces dostosowywania polskiego prawa do norm UE. Autor licznych rozwiązań prawnych opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia. Zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Specjalizuje się w tematyce wyrobów medycznych, prawie farmaceutycznym, rozwiązaniach systemowych z zakresu ochrony zdrowia a także szeroko pojęta tematyką compliance. Obecnie członek zespołu GRUKUZ przygotowującego rozwiązania prawne w zakresie systemu uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych.


Michał Wach

Michał Wach

Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzącym praktykę adwokacką i własną kancelarię adwokacką w Warszawie i specjalizującym się w szeroko pojętym prawie medycznym, prawie pracy, prawie cywilnym i prawie autorskim. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego dla różnych grup zawodowych (w tym m.in. pracowników służby zdrowia: kadry zarządzającej, lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek) - m.in. dla firmy szkoleniowej Klinika FFX od 2004 r. Ponadto prowadzi wykłady w ramach finansowanego przez Unię Europejską Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju oraz wykłady na konferencjach, np. dla niemieckiego wydawnictwa Kwintesencja (konferencja dla lekarzy w Hotelu Marriott w Warszawie).
Niezależnie od w/w aktywności, adwokat Michał Wach publikuje artykuły z zakresu prawa w pismach branżowych, takich jak Państwo i Prawo oraz Dr Świat Lekarza (wyd. Medi-Press).


Tamara Zimna

Tamara Zimna

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo (2001-2003) i Administracja 1996-2001; od 2010r. doktorantka Katedry Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w przepisach prawa ochrony zdrowia. Prowadzi doradztwo prawne dla zakładów opieki zdrowotnej i medycznych praktyk zawodowych.
Autorka komentarzy do elektronicznego serwisu Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (od XII 2002r.), a także glos do orzeczeń sądowych Systemu Informacji Prawnej Lex.
Zajmuje się redakcją komentarzy prawnych do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer Sp. z o.o.: "Praktyczny poradnik dla pielęgniarek", "Zakład opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej", "Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium", "Jakość w służbie zdrowia - serwis menedżera", "Dotacje finansowe dla służby zdrowia", "Lekarz medycyny pracy" (od V 2005r.)
Autorka cyklicznie publikowanych artykułów na temat wykonywania zawodu lekarza w miesięczniku "Lekarz Rodzinny", do działu Prawo i Medycyna oraz Porady Eksperta, PPUiOT "Aktis" Sp. z o.o. (od X 2006r.)
monografia pt.: "Zawieranie umów na świadczenia medyczne", Dom Wydawniczy ABC, 2004r., I wyd.; "Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, 2007r., II wyd.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78