centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Archiwizowanie dokumentów elektronicznych to bardzo ważny proces dla wszystkich organizacji. Dokumenty muszą być przechowywane zgodne z literą prawa i bezpiecznie, mimo iż zasoby cyfrowe instytucji stale się rozrastają.
Kluczowymi zagadnieniami poruszanymi podczas XV edycji seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH będą normy i standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych. Zajmiemy się szczegółowo zasadami bezpieczeństwa w zarządzaniu dostępem i w archiwizacji oraz wykorzystaniem back-upu. Zwrócimy uwagę na ochronę danych osobowych i informacji poufnych a wszystko to poprzemy dobrymi praktykami z wdrożeń systemów elektronicznego archiwum dokumentów.
XV edycja pozwoli Państwu uzyskać najnowsze informacje z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją i jej przechowywania.
Seminarium jest skierowane do przedstawicieli administracji publicznej i biznesu. Archiwistów, bibliotekarzy i muzealników. Wszystkich instytucji dla których przechowywanie danych w postaci cyfrowej jest ważne.
Zapraszamy serdecznie do udziału.

Prowadzenie obrad: Wiesław Paluszyński

PROGRAM

15 grudnia 2010 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Zasady bezpieczeństwa w zarządzaniu dostępem i w archiwizacji dokumentów elektronicznych
W trakcie wykładu zostaną przypomniane zasady związane z bezpieczeństwem dokumentu elektronicznego, a także z dostępem do dokumentu, jego przesyłaniem i doręczaniem, oraz archiwizowaniem. Zostanie przedstawione jak należy zapewniać integralność, poufność i dostępność dokumentów elektronicznych i jakich technik należy używać w tych procesach. Zostaną omówione konsekwencje zmian jakie miały miejsce w Ustawie "o Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne" w obszarze uwierzytelniania.
Wiesław Paluszyński
10:40 Case study: Dobre praktyki z wdrażania systemów elektronicznego archiwum dokumentów (na przykładzie kilku rozwiązań)
 • realizacja wymogów prawa (jak długo zajmuje dostosowanie się do nowych wymagań);
 • elastyczność systemu vs. nieustające zmiany legislacyjne;
 • nowa instrukcja kancelaryjna oraz rozporządzenie dotyczące elektronicznych dokumentów;
 • jak uniezależnić się od dostawcy rozwiązania.
Mirosław Januszewski
(Stowarzyszenie PEMI)
11:20 Wykład: Normy i standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • Uwarunkowania prawne archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • Procedury przechowywania - warunki dla systemów informatycznych, służących do archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • Wymóg podpisu kwalifikowanego w przypadku dokumentów wewnętrznych w instytucji lub firmie
 • Brakowanie (niszczenie) oraz zasady przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
 • Zasady obowiązywania instrukcji kancelaryjnej
dr Sylwia Kotecka
(CBKE, Uniwersytet Wrocławski)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Wykorzystanie back-upu do potrzeb archiwizowania dokumentów
Systemy archiwizacji dokumentów i systemy backupowe coraz bardziej się rozbudowują. Przez to coraz bardziej również przenikają się funkcjonalnie. Patrząc przez pryzmat systemów archiwizacji i obiegu dokumentów można stwierdzić, że w wielu przypadkach można zastosować dobry system obiegu dokumentów który uwzględni potrzeby w zakresie zabezpieczenia danych już w swojej budowie lub umożliwia zrealizowanie tego celu w ramach przyjętego obiegu dokumentów. Patrząc od strony systemów backupu - klasyczne systemy tworzenia kopii zapasowych napotykają nierozwiązywalne przeszkody w zakresie obecnych wymagań archiwizacji dokumentów. Jednak nowoczesne systemy backupu to pojęcie bardzo szerokie i istnieje coraz więcej nowatorskich podejść do systemów backupu z których szereg umożliwia realizację zadań archiwizacji lub nawet migrują w stronę systemów zarządzania cyklem życia dokumentów. Jest to jeden z dwóch głównych kierunków związanych z rozwojem systemów backupowych.
Marcin Gosiewski
(ekspert)
13:20 Prezentacja: Wydajne i niezawodne archiwum cyfrowe w oparciu o produkty Oracle
 • przegląd oprogramowania Oracle do budowy i zarządzania archiwum cyfrowym
 • digitalizacja dokumentów
 • cykl życia dokumentów w archiwum
 • wspólne zarządzanie archiwum elektronicznym i papierowym
 • wykorzystanie sprzętu Oracle Sun jako archiwum dokumentów elektronicznych
Jarosław Stakuń
(ORACLE Polska)
13:50 Przerwa
14:15 Wykład: Ochrona danych osobowych i informacji poufnych w warunkach archiwizowania dokumentów elektronicznych
 • zagadnienia ogólne ochrony informacji w firmie,
 • zasady ochrony danych osobowych, niektórych tajemnic sektorowych oraz informacji niejawnych,
 • znaczenie ochrony informacji w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • różne tajemnice - wspólne zasady ochrony informacji?
 • przepisy o archiwizacji a ochrona informacji.
dr Arwid Mednis
(Wierzbowski Eversheds)
14:50 Dyskusja panelowa (blok konsultacyjny - wg tematów zgłoszonych jako istotne, przez uczestników poprzedniego seminarium):
 • Odpowiedzialność prawna za zapewnienie bezpieczeństwa i właściwe przechowywanie danych elektronicznych
 • Dopuszczalność posługiwania się dokumentami elektronicznymi
 • Zasady funkcjonowania archiwum, zakładowego, przyjmującego dokumentację elektroniczną
 • Zagrożenia dla dokumentu elektronicznego
Arwid Mednis, Wiesław Paluszyński, dr Sylwia Kotecka
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78