centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.10.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

12 października 2010 r.
10:00 Wykład inaugurujący: "Budujemy na wiedzy - reforma nauki" wpływ nowelizacji ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" na funkcjonowanie i rozwój uczelni
Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
(Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
10:40 Prezentacja sponsora: Nowoczesne i efektywne zarządzanie uczelnią - Comarch Egeria Edukacja
Piotr Kuźniarski
(Comarch SA)
11:20 Prezentacja sponsora: Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią - kierunki rozwoju wynikające ze zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce. Partners in Progress, Simple SA
Grzegorz Żytka
(Dyrektor handlowy, Partners in Progress)
12:00 Przerwa
12:30 Wykład: Co zmienia w praktyce funkcjonowania dziekanatów nowelizacja KPA?
 • odbiór korespondencji od studentów (podania, wnioski, pisma) w postaci elektroniczne
 • urzędowe poświadczenia odbioru
 • elektroniczne skrzynki podawcze
 • decyzja dziekanatu w postaci elektronicznej
 • Zmiana art. 220 KPA - zakaz żądania zaświadczeń
 • problem podpisu elektroniczne, inne formy uwierzytelniania
dr Agnieszka Skóra
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
13:00 Prezentacja: Zarządzanie kontami Użytkowników w uczelniach za pomocą narzędzia Oracle Identity Management
Damian Fabisiak
(Key Account Manager, Lumena SA)
13:30 Prezentacja: Kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wyższą uczelnią - fakty i mity - studium przypadku "HMS Solution"
Michał Lebuda
(kierownik projektu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, KALASOFT)
14:00 Prezentacja: Wideokonferencja - wyższa atrakcyjność programu studiów, skuteczniejsze zarządzanie uczelnią, efektywniejsza realizacja projektów
 • czym jest wideokonferencja?
 • przykłady zastosowania rozwiązań wideokonferencyjnych
 • korzyści w wymiarze finansowym, organizacyjnym i wizerunkowym
 • wideokonferencja w modelu usługowym
Krzysztof Mąkol, Piotr Tumiński
(MCX Telecom)
14:30 Prezentacja: Przykłady aplikacji wykorzystujących elektroniczne legitymacje studenckie i elektroniczne karty pracownicze
Jarosław Łagoda
(Opteam SA)
15:00 Przerwa
15:10 Wykład: Zarządzanie dokumentacją, w tym dokumentami elektronicznymi. Prace nad projektem nowej instrukcji kancelaryjnej i ich możliwy wpływ na zmianę działań uczelni
dr Ewa Perłakowska
(Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
15:50 Wykład: Zastosowanie podpisu elektronicznego na uczelni w nowych warunkach prawno organizacyjnych
 • Podpis elektroniczny w bieżącej praktyce uczelnianej
  1. elektroniczna legitymacja studencka
 • Praktyczne i techniczne aspekty zastosowania podpisu elektronicznego w nowych warunkach prawno organizacyjnych
  1. decyzja o przyjęciu na studia
  2. umowa o odpłatności za studia
  3. podania studenckie
  4. decyzje dziekana
  5. MOST: porozumienie o programie zajęć, karta przebiegu studiów
 • Przygotowania do wdrożenia ePUAPu na uczelniach wyższych
dr Janina Mincer - Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
16:25 Case study: Pomiędzy administracją a zarządzaniem. Projekt wdrożenia ERP w uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • pomiędzy administracją a zarządzaniem - próba rozróżnienia terminologicznego
 • systemy ERP a oczekiwania podmiotów administracji publicznej
 • aspekty finansowe realizacji projektów w sektorze prywatnym i publicznym
 • problem zmian w projekcie wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP
 • kwestia ryzyka w projektach realizowanych w sektorze publicznym
 • dwa wymiary czasu: czas biznesowy a czas administracyjny
dr Marian Krupa
(Kierownik Jakości (mySAP), Uniwersytet Jagieloński)
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78