centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.06.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Katarzyna Pepłowska

Absolwentka historii o specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Swoją działalność badawczą koncentruje na nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w archiwach polskich i zagranicznych, w szczególności na "archiwach cyfrowych".


Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, a od 2003 do końca 2009 - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).
Autor artykułów, a także moderator i jednocześnie aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.


Zbigniew Solarski

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koordynator wdrażania wielu projektów informatycznych w administracji, ostatnio elektronicznego obiegu i ewidencji korespondencji oraz EZD. Specjalizuje się w organizacji i funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej. Od wielu lat nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.


Dr Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Instytut Nauk Społecznych 1999, Instytut Administracji - 2000), doktor nauk humanistycznych (2004).
W latach 1999-2009 pracownik Archiwum Państwowego w Opolu (archiwista, kierownik oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych po 1945 r.), od kwietnia 2009 r. zastępca dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Od roku 2008 bierze udział w pracach nad Zintegrowanym System Informacji Archiwalnej (ZoSIA). W latach 2008- 2009 był członkiem zespołu "Informatyka i archiwa" - ciała doradczego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotu zarządzanie dokumentacją elektroniczną.
Jest współautorem tłumaczenia standardu Encoded Archival Description - "EAD_PL. Międzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym" (2009), oraz opracowania "Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie" (2010).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78