centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.07.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

21 lipca 2011 r.
10:00 Wykład: Procedury prawne i organizacyjne tworzenia bibliotek cyfrowych. Obszary ryzyka w procesach budowania bibliotek cyfrowych
 • Dzieła osierocone i o wyczerpanych nakładach
 • Metadane
 • Domena publiczna
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Europeana
 • ARROW
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
10:45 Wykład i konsultacje: Prawo autorskie a biblioteki cyfrowe. Legalność bibliotek cyfrowych - odpowiedzialność cywilno-prawna z tytułu naruszeń praw autorskich
 • Przedmioty chronione prawami własności intelektualnej wykorzystywane w bibliotekach cyfrowych
  1. utwory literackie, fotografie, plakaty, okładki książek
  2. filmy, nagrania dźwiękowe, audycje telewizyjne i radiowe, tzw. pierwsze wydania
  3. bazy danych
 • Sposoby ustalania i oznaczania autorstwa oraz oznaczania podmiotów uprawnionych tytułu praw autorskich
  1. rola not copyrightowych
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Własności Intelektualnej)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład i konsultacje: Prawo autorskie a biblioteki cyfrowe. Prawo autorskie a biblioteki cyfrowe. Legalność bibliotek cyfrowych - odpowiedzialność cywilno-prawna z tytułu naruszeń praw autorskich - cd.
 • Prawo autorskie na etapie tworzenia i udostępniania zbiorów bibliotek cyfrowych
 • Granice dozwolonego użytku utworów w bibliotekach cyfrowych
  1. prawo unijne
  2. prawo polskie
  3. zwielokrotnienie utworów dla celów uzupełnienia, zachowania, ochrony zbiorów
  4. udostępnianie zbiorów za pośrednictwem terminali udostępnionych na terenie bibliotek
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Własności Intelektualnej)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: E-booki, audio-booki, płyty CD i DVD - aspekty prawne nowych technologii w bibliotekach cyfrowych i zasady z ich korzystania. Nowe pojęcia technologiczne w kontekście bibliotek cyfrowych
 • Nowe technologie w bibliotece cyfrowej w kontekście przepisów prawa autorskiego - autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, pola eksploatacji, licencje, dozwolony użytek, integralność utworów
 • Nowe technologie: E-book, Audio-book, CD - DVD w bibliotekach cyfrowych (definicje, rodzaje nośników, status prawny a technika)
 • Nowe pojęcia w kontekście bibliotek cyfrowych a prawo - downloading, uploading, terminale systemu informatycznego, sieć wewnętrzna, digitalizacja, informatyzacja
 • Zasady i warunki wykorzystania nowych technologii w e-bibliotekach (sporządzanie egzemplarzy, zbiory: udostępnianie, rozpowszechnianie, komercyjny i niekomercyjny użytek)
 • Rozpowszechnianie zbiorów w bibliotece cyfrowej a problematyka autorskich praw pokrewnych (pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne)
Adwokat Piotr Łada
15:45 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78