centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.03.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Asseco Group

Prezentacje poprowadzi specjalista z firmy Asseco South Eastern Europe d.o.o jednej z największych firm IT w Chorwacji. ASEE jest wyspecjalizowana w rozwoju, integracji i wdrożeniach rozwiązań IT, zaprojektowanych na potrzeby sektora finansowego. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie na rynku, oraz liczne referencje instytucji, z którymi współpracowała. Uznawana jest za wiodącą w regionie Europy Południowo-Wschodniej spółkę dostarczającą rozwiązania:
- Call Center
- Rozwiązania mobilne
- Zabezpieczenia dla sektora finansowego
- Bankowe kanały dostępu (także aplikacje mobilnej bankowości)
We wszystkich technologiach wymienionych powyżej Asseco SEE w Chorwacji jest pionierem, który rozwinął rozwiązania IT w tej dziedzinie na rodzimym rynku.


Zbigniew Długosz

Zbigniew Długosz

Prawnik w zespole prawa bankowego w kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni Spółka Partnerska, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent International Study Program na Hochschule Pforzheim (certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego). Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie bankowym, prawie spółek. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych doradzając w zakresie prawa ubezpieczeń, handlu elektronicznego, usług płatniczych i innych.


Wojciech Dworakowski

Wojciech Dworakowski

Konsultant bezpieczeństwa IT z ponad 10 letnim doświadczeniem. Założyciel i współwłaściciel firmy SecuRing zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa IT. Kierował wieloma projektami z zakresu audytu systemów informatycznych oraz oceny i testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych i mobilnych, również dla firm z sektora finansowego. Prelegent na licznych konferencjach poświęconych problemom bezpieczeństwa IT.
Posiada tytuł Audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg BS7799.


eLeader

Należy do światowej czołówki uznanych i cenionych dostawców oprogramowania biznesowego dla smartfonów. Gama produktów oferowanych przez eLeader obejmuje m.in. innowacyjne, skalowalne i elastyczne rozwiązania dla bankowości mobilnej - Mobile Banking, Mobile Currency Trading (m-Forex), Mobile Stock Exchange, Mobile Authorization (m-Token), wspierające natywnie wszystkie kluczowe platformy mobilne: Symbian, iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry (oraz aplikacje Java), a także bogate funkcjonalnie systemy wspomagające sprzedaż i zarządzanie mobilnymi zasobami w terenie (Mobile SFA/FFM) i systemy wsparcia procesów biznesowych w terenie (Mobile Business Process Management). Pionierskie rozwiązania eLeader, pracujące na smartfonach, używane są dzisiaj w ponad 30 krajach świata - w tym przez koncerny międzynarodowe z listy Fortune Global 500.


Prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski

Remigiusz Witold Kaszubski

Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, autor ponad 100 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, kierownik Pracowni Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego "Glosa", Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA - Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).
Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).
Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.
Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej.
Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Zastępującego Dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP.
Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro).
Pełnił funkcję Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości, Wydziału Ekonomii UW.
Współtwórca leasingu tenencyjnego - srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym.


Maciej Maciejewski

Maciej Maciejewski

Urodzony w Gdańsku, absolwent cybernetyki WAT.
Od sześciu lat związany z rynkiem kart płatniczych, najpierw z perspektywy jednego z acquirerów - eService S.A. Ponad połowę tego okresu pracował jako dyrektor departamentu technologii i nowych wdrożeń, kierując zarówno rozwojem produktów, jak i wsparciem technologicznym działalności spółki. Realizował różnorodne projekty modernizujące procesy wewnętrzne i otwierające nowe gałęzie biznesowe. Jeszcze wcześniej zajmował się projektowaniem i wdrażaniem nowych usług związanych z sieciami komórkowymi, np. pierwszą w Europie usługę lokalizacji opartą o technologię GSM.
W organizacji Visa Europe zajmuje się innowacjami: płatnościami mobilnymi oraz zbliżeniowymi w Polsce, Czechach i na Słowacji.


Sebastian Malahfji

Sebastian Malahfji

Manager Produktu ds.Bank.Elektronicznej - odpowiada za rozwój bankowości mobilnej w Raiffeisen Bank Polska S.A.. Swoją przygodę z bankowością mobilną zaczął 5 lat temu od wsparcia w budowie serwisu R-Mobile. Następnie współtworzył wizję Mobilnego Banku, którą do dnia dzisiejszego rozwija.


Marcin Marciniak

Marcin Marciniak

Dziennikarz w Computerworld. Posiada spory bagaż doświadczenia informatycznego, zdobytego w różnych przedsiębiorstwach. Pracował jako informatyk w wielooddziałowej spółce akcyjnej, na wyższej uczelni, oraz w firmie będącej integratorem rozwiązań informatycznych. Obecnie ściśle współpracuje z Computerworld, od 2004 r. przygotowuje artykuły dla działów Bezpieczeństwo i Technologie.

Małgorzata Rząd

Małgorzata Rząd

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej Lublinie. Od ponad pięciu lat związana z branżą mobilną. W firmie eLeader pełni funkcję Mobile Finance Product Managera i jest odpowiedzialna za rozwój produktów na międzynarodowe rynki finansowe, m.in. za opracowywanie strategii rozwoju produktu, strategii marketingowej i sprzedażowej oraz identyfikowanie nowych zastosowań mobilności w finansach. eLeader należy do światowej czołówki uznanych i cenionych dostawców oprogramowania biznesowego dla smartfonów. Pionierskie rozwiązania eLeader, pracujące na inteligentnych telefonach komórkowych, używane są dzisiaj w ponad 30 krajach świata - w tym przez koncerny międzynarodowe z listy Fortune Global 500. Gama produktów oferowanych przez eLeader obejmuje m.in. innowacyjne, skalowalne i elastyczne rozwiązania dla bankowości mobilnej (m-banking) wspierające natywnie szerokie spektrum platform mobilnych: Symbian, iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry oraz aplikacje Java.


Przemysław Wojtkiewicz

Przemysław Wojtkiewicz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku marketing i zarządzanie, obecnie uczestnik studiów doktoranckich tej Uczelni.
Członek Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.
Od 4 lat kieruje Centrum Rozliczeń Elektronicznych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, którego głównym projektem jest wprowadzenie na rynek jednolitego standardu płatności mobilnych.
Prowadzi także projekty związane z nowymi technologiami, takie jak: karta miejska, karta kibica, karta lokalna.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78