centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.10.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Bohdan Garstecki

Bohdan Garstecki

Bohdan Garstecki

Jest trenerem, konsultantem i certyfikowanym coachem biznesowym (ICF ACC). Specjalizuje się w zagadnieniach sprzedaży, negocjacji i prezentacji oraz strategicznego i operacyjnego zarządzania biznesem. Jest też właścicielem firmy Maxus Net Communications Sp. z o.o. specjalizującej się w usługach IT. Prowadzi szkolenia z zakresu efektywności pracy menedżera, zarządzania priorytetami, przywództwa, podejmowania decyzji, negocjacji, zarządzania strategicznego w biznesie, sprzedaży i zarządzania sprzedażą oraz zarządzania projektami.
Od 2005 roku prowadzi szkolenia i coaching dla międzynarodowych firm i korporacji. Działa pod marką CoachOne, której jest właścicielem. Zrealizował ponad 1800 godzin szkoleń i warsztatów oraz 750 godzin coachingu. W Centrum Promocji Informatyki współprowadził 17 edycji warsztatu "Prawne i biznesowe aspekty wdrażania umów IT". Jest też właścicielem firmy informatycznej.
Przed rozpoczęciem swojej praktyki jako trener i coach, przez około 15 lat pracował w korporacjach w branży IT na stanowiskach związanych z zarządzaniem, sprzedażą i marketingiem. Praktyka operacyjna od stanowiska Dyrektora ds. Sprzedaży w ICL Poland, przez pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego w firmie Xerox Poland i Dyrektora ds. Marketingu w Xerox Europe do stanowiska Prezesa Zarządzającego w firmie Softbank S.A., pozwoliła Bohdanowi Garsteckiemu nabyć szerokie doświadczenie biznesowe, które skonsolidował przez uczestnictwo w kursach prowadzonych przez INSAED i Cranfield School of Management. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i byłym pracownikiem Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78