centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.01.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Nim upłynie dziesięć lat od rozpoczęcia w Polsce wielkiej fali digitalizacji dokumentów piśmienniczych, warto zastanowić się, dokąd zaprowadził nas ten ruch i na jakim etapie jest obecnie, w przededniu reformy nie tylko nauki, ale i systemu informacji naukowej. Traktując jako punkt wyjścia nowo opublikowaną książkę i jej zasadnicze wątki, takie jak ocena jakościowa serwisów cyfrowych, spróbujemy określić przyszłość planowej digitalizacji, zwłaszcza zaś współtworzenie przez biblioteki i archiwa wspólnych mianowników w zakresie dostępu do zabytków piśmiennictwa. W seminarium wezmą udział zarówno autorzy książki, jak eksperci spoza tego kręgu, co powinno stworzyć wszystkim uczestnikom warunki do krytycznej i twórczej dyskusji.

Redakcja merytoryczna programu i prowadzenie obrad: dr Henryk Hollender

PROGRAM

18 stycznia 2011 r.
10:00 Wykład wprowadzający: DIGITALIZACJA: siew i żniwa
 • Nowe wydarzenia i tendencje w świecie cyfryzacji dokumentów i obiektów
 • Digitalizacja w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (uniwersalna platforma repozytoryjno-hostingowa)
 • Dokument cyfrowy dla ucznia, studenta i klienta biblioteki
 • Nowe style tworzenia i odbioru tekstu
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
10:45 Wykład: Jak posługiwać się biblioteką cyfrową
 • Jakość bibliotek cyfrowych - kryteria oceny
 • Jakość kolekcji
 • Interfejs użytkownika
 • Metody i techniki wyszukiwawcze
 • Prezentacja wyników wyszukiwania
 • Dodatkowe usługi (Web 2.0, statystyki itp.)
Lidia Derfert-Wolf
(bibliotekarz dyplomowany w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy)
11:45 Przerwa, poczęstunek
12:15 Wykład: Biblioteki cyfrowe AD. 2010: kształtowane paradygmatu
 • Pierwsze 10 lat polskich bibliotek cyfrowych - od pierwszych inicjatyw do ogólnokrajowej sieci
 • Teoretyczny model powstawania biblioteki cyfrowej w Polsce
 • Czy digitalizować? Od pytania zasadniczego do pytania retorycznego
 • Co digitalizować? Pozornie szeroki wachlarz możliwości
 • Czym digitalizować? Modelowe sprzętowe rozwiązania w zderzeniu z polskimi realiami
 • Jak digitalizować? Od domorosłych pomysłów do ogólnie przyjętych standardów
 • Jak udostępniać? Najczęściej wykorzystywane formaty prezentacyjne - ich wady i zalety. dLibra na tle konkurencyjnych rozwiązań
 • Polskie biblioteki cyfrowe A.D. 2010 - podejście aksjologiczne
 • Czas wielkich zmian - biblioteki cyfrowe na progu drugiego dziesięciolecia XXI wieku
Aleksander Trembowiecki
(Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela)
13:15 Wykład: Metadane dokumentów w bibliotekach cyfrowych
 • Tworzenie metadanych, problemy związane z łączeniem informacji opisowych, technicznych i administracyjnych
 • Zarządzanie metadanymi i możliwości ich standaryzacji
 • Wykorzystanie metadanych do odkrywania i eksploracji zawartości bibliotek cyfrowych
Marcin Werla
(Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Trendy technologiczne w rozwoju systemów digitalizacyjnych
 • Wielowymiarowość digitalizacji
 • Urządzenia optyczne w systemie digitalizacji
 • Hybryda czy system zintegrowany?
 • Perspektywy rozwoju
Aleksander Radwański
(Kierownik Działu Komputeryzacji OSSOLINEUM)
15:00 Dyskusja panelowa: Procedury digitalizacyjne bibliotek i archiwów. Podobieństwa i różnice
 • Dokument archiwalny i dokument biblioteczny w epoce przeddigitalizacyjnej
 • Digitalizacja - archiwizacja a publikowanie
 • Praktyki i dorobek digitalizacyjny polskich archiwów
 • Przepisy prawa o publikowaniu dokumentu archiwalnego
 • Europejskie wyzwanie: dokumenty archiwalne w obiegu publicznym
 • Czy i jak technika pozwoli nam na scalanie zbiorów
dr Henryk Hollender
Henryk Krystek (Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu)
16:00 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78