centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.03.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

W obecnym świecie informacja jest najcenniejszym dobrem w każdej organizacji. Udostępnienie pracownikom danych poprzez sieć IT pociąga za sobą konieczność zapewnienia odpowiednio wysokiej dostępności tych zasobów tak, aby możliwe było ich efektywne wykorzystanie. Konieczne jest przy tym zagwarantowanie ochrony danych przechowywanych i przetwarzanych w systemach informatycznych przed ich utratą lub nieuprawnioną modyfikacją. Kluczem rozwiązującym te wszystkie problemy jest posiadanie dostosowanego do potrzeb organizacji Centrum Przetwarzania Danych (Data Center), które centralizuje kluczowe systemy informatyczne, umieszczając je w bezpiecznym środowisku dającym gwarancję poprawności ich działania.
Podczas IV edycji seminarium z cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI - centra przetwarzania danych dostosowanie do potrzeb organizacji przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania i wskazówki jak przechowywać dane korzystając z sieci IT.

PROGRAM

1 marca 2011 r.
10:00 Otwarcie konferencji i przyjęcie prowadzenia obrad
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
10:10 Wykład i dyskusja: Projektowanie i budowa własnego Data Center
 • zasady tworzenia koncepcji, uwzględniającej specyfikę i wymiary potrzeb konkretnej firmy
 • przegląd elementów infrastruktury technicznej
 • efektywność energetyczna jako istotne kryterium
 • obowiązujące standardy i normy
 • kryteria oceny jakości projektu Data Center
Krzysztof Szczygieł
(Skyline Teleinfo S.A.)
11:00 Wykład: Projektowanie systemów dozorowych i kontroli dostępu na potrzeby Data Center
 • Nowe podejście do zasad projektowania elektronicznych systemów zabezpieczeń po ustanowieniu w języku polskim norm europejskich i wycofaniu poprzednio obowiązujących polskich norm.
 • Zasady sztuki projektowania elektronicznych systemów zabezpieczeń w oparciu o rozporządzenie MSWiA z 7 września 2010 oraz arkusz normy CLC-TS 50131-7 (PKN-CENELEC-TS 50131-7).
 • Wykorzystanie w systemie kontroli dostępu do Centrum Przetwarzania Danych nowoczesnych elektronicznych kart bezstykowych wielosegmentowych z zapisem cech biometrycznych - case study.
Andrzej Tomczak
(Polska Izba Systemów Alarmowych)
11:40 Wykład: Serwery dedykowane - aspekty praktyczne
 • zalety,
 • wady,
 • bezpieczeństwo danych,
 • koszty.
Paweł Fornalski
(IAI S.A.)
12:20 Przerwa, poczęstunek
13:10 Wykład: Wirtualizacja serwerów a zagadnienia bezpieczeństwa sieciowego
 • przegląd technik wirtualizacji pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo systemów operacyjnych w środowiskach wirtualizacji
 • rozszerzone możliwości ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych
 • większe, czy mniejsze bezpieczeństwo: czyli każdy kij ma dwa końce
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
14:00 Wykład: Zabezpieczenia "Data Center" - wymagania prawa i praktyki
 • Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego serwerowni
 • Prawne wymagania wobec bezpieczeństwa serwerowni z punktu widzenia kategorii poufności przetwarzanych informacji
 • Wybór optymalnej strategii zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych uwzględniającej kompleksową analizę ryzyka
 • "Szara rzeczywistość" zabezpieczeń serwerowni - case study
Łukasz Kister
(niezależny ekspert, biegły sądowy)
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Miejsce Centrów Danych w architekturze Cloud-Computingu - serwerownia jak podsystem
 • Dwa słowa o architekturze cloud-computing
 • Trzeci wymiar mapy cloud-computing: poziom usługi
 • Elementy istotne z perspektywy korzystania z "cudzych usług" - znowu SLA
 • Outsourcing, SaaS, ASP, cloud-computing vs. nasze projekty ERP
 • Jak się ma "to co przetwarzamy" do tego "gdzie to przetwarzamy"
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
16:00 Zakończenie programu seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78