centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.04.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Czesław Pływacz, przewodniczący Sekcji Techników Elektroradiologii, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

PROGRAM

5 kwietnia 2011 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Cele rozbudowy i unowocześniania diagnostyki obrazowej w Polsce
prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński
(Krajowy Konsultant Radiologii i Diagnostyki Obrazowej)
10:40 Wykład: Technologie obrazowania rezonansu magnetycznego. Procedury zapewnienia jakości w badaniach obrazowych
Głównym celem wykładu będzie zaznajomienie słuchaczy z technikami obrazowania medycznego wykorzystujących zjawisko rezonansu magnetycznego (MR). Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 • Charakterystyka sygnału magnetycznego w zależności od tkanek, parametry sekwencji obrazujących MR
 • Techniki specjalne MRI: obrazowanie perfuzji mózgowej, obrazowanie czynnościowe (fMRI), obrazowanie dyfuzji (DWI), obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)
 • Lokalizowana spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)
 • Procedury zapewniające jakość obrazowania: fantomy zniekształceń geometrycznych, stabilność długoczasowa w międzyośrodkowych badaniach populacyjnych
dr inż. Piotr Bogorodzki
(Politechnika Warszawska)
11:20 Prezentacja: Wpływ technologii teleinformatycznych na realizowanie zadań diagnostyki obrazowej. Nowości technologiczne w cyfrowej diagnostyce obrazowej
Mateusz Nejman
(Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Specjalista w dziale R&D Alteris)
12:00 Przerwa
12:30 Wykład: Perspektywy rozwoju IT w radiologii
 • Wykorzystane rozwiązań klasy "Thin Client" w teleradiologii. Zalety i wady rozwiązania. Jego szczególna pozycja w specyfice warunków polskiej rzeczywistości
 • Problemy związane z barierami językowymi w międzynarodowych systemach teleradiologicznych. Analiza stanu prawnego. Rozwiązania oparte o języki uniwersalne, XML jako podstawa rozwiązania dedykowanego. Rozważania dotyczące konsekwencji jego wykorzystania
 • Metody obrazowania hybrydowego w radiologii. Wyzwania. Główne problemy ze szczególnym uwzględnieniem metod kalibracji
Maciej Donotek
(Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interewencyjnej SPSK1 w Szczecinie)
13:10 Wykład: Uwarunkowania prawne procedur przetwarzania osobowych danych medycznych w badaniach obrazowych. Zarządzanie elektroniczną dokumentacją w warunkach zakładu (pracowni) diagnostyki obrazowej
 • Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej - podstawy prawne prowadzenia i co to jest
 • Czas przechowywania dokumentacji medycznej a czas przechowywania zdjęć rtg
 • Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w warunkach oderwania diagnozy radiologicznej od miejsca zbierania danych obrazowych
 • Zarządzanie własną pracownią diagnostyki obrazowej a ochrona danych osobowych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych (subpowierzenie)
 • Pracownia diagnostyki obrazowej prowadzona na zasadach outsourcingu
 • Przetwarzanie danych "w chmurze" - cloud computing a powierzenie przetwarzania danych osobowych
Jakub Rzymowski
(www.prawokomputerowe.pl)
14:10 Wykład: Teleradiologia oczami technika elektroradiologii
Czesław Pływacz
(przewodniczący Sekcji Techników Elektroradiologii, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego)
14:40 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów
15:00 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78