centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.09.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Prowadzenie FORUM: Piotr Bodył Szymala, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej Grupy BZ WBK SA

PROGRAM

13 września 2011 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Co bank powinien wiedzieć o swoich klientach. Jak badać profil klienta? Dlaczego ważniejsze od pozyskiwania nowych klientów jest dbałość o satysfakcję klientów obecnych
Józef Wancer
(doradca zarządu, Deloitte Polska)
11:00 Wykład: Cross Selling jako wiodący instrument kształtowania relacji z klientami usług finansowych
 • Cross selling oraz up selling zwiększają przywiązanie i lojalność klientów
 • Zintegrowana, wielokanałowa dystrybucja sprzyja cross sellingowi i zwiększaniu wartości klienta
 • Dobrze zorganizowany cross sell = dostarczanie potrzebnych produktów we właściwym momencie cyklu życia klienta, poprawia zadowolenie klienta - Customer experience
dr Adam Becht i Marcin Romanek
(Capgemini Polska)
11:40 Wykład: Dobre praktyki banków w budowie relacji z klientami i najczęściej występujące odstępstwa od tych zasad
 • Dlaczego wszyscy wiedzą co powinno być zrobione, ale tego nie robią?
  1. wina pracowników czy nienajlepsze zarządzanie?
 • Budowanie relacji
  1. Lojalność emocjonalna a bankowość elektroniczna. Czy usługi elektroniczne mogą być elementem budowania relacji z Klientami?
  2. Help desk jako wsparcie w budowaniu relacji
  3. Obsługa w oddziale - dopełnienie dobrych relacji
 • Nacisk na sprzedaż a budowanie relacji z Klientami. Najczęstszy powód kontaktu Banku z klientem - dążenie do sprzedaży. Najczęstszy powód irytacji Klienta, z powodu Banku - "znowu mi chcą coś wcisnąć"! Jak pogodzić te dwa aspekty - wykorzystać możliwości i wzmocnić zadowolenie Klienta
 • Analiza przypadku
Małgorzata Serwa
(OPTA, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Case study: Zakres wykorzystywania metod skoringowych
 • Podejmowanie decyzji kredytowych
 • Określanie cen produktów finansowych - analizy ex ante i ex post
 • Pomiar ryzyka portfelowego
 • Testy warunków skrajnych
Ewa Renz
(Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, BRE Bank Hipoteczny)
13:10 Case study: Siła prognostyczna zawarta w danych biura kredytowego
 • Prognozowanie ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy na poziomie transakcji hipotecznej
 • Pomiar zjawiska nadmiernego zadłużenia kredytobiorcy bez użycia danych o dochodach
Piotr Woźniak
(Dyrektor Departamentu Klienta Detalicznego, Biura Informacji Kredytowej S.A.)
13:50 Prezentacja: STATISTICA Zestaw Skoringowy - efektywny skoring, nie tylko kredytowy
 • Skoring w zarządzaniu ryzykiem i analitycznym CRM
 • Etapy budowy modeli skoringowych
 • Statystyka czy data mining? - metody analityczne wspierające modelowanie
Grzegorz Migut
(StatSoft Polska)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Case study: Metody scoringowe - nowa jakość w budowaniu relacji biznesowych Klient-Bank
 • Wprowadzenie do tematu - metody scoringowe: tylko ryzyko, tylko biznes, a dlaczego nie mix biznes-ryzyko? Fazy cyklu życia Klienta w Banku
 • Jak przekonać Klienta do Banku - czyli narzędzia scoringowe wykorzystywane w poszczególnych fazach cyklu życia, w tym:
  1. na etapie pozyskiwania (biernego / czynnego / mieszanego)
  2. na etapie aktywnej współpracy
  3. na etapie odpływu Klientów (naturalnego bądź wymuszonego)
  W ramach tej część wystąpienia przedstawione zostaną cele, metody modelowania i uwarunkowania stosowania wybranych typów modeli scoringowych.
 • Podsumowanie
Marcin Stolarski
(Key Manager, Departament Ryzyka, Banku Millennium S.A.)
15:10 Wykład i konsultacje prawne: Zgoda klienta w procesie gromadzenia (przetwarzania) danych osobowych. Czy niezbyt często o nią występujemy
 • Legalność przetwarzania danych osobowych
 • Charakter zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Przypadki, gdy zgoda jest nadmiarowa
 • Zasada adekwatności celu zbierania danych do celu przetwarzania
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do klientów i ich wykonywanie w procesie pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
16:00 Zakończenie programu Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78