centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.03.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

Biznes i różnorodne instytucje wykorzystują coraz większą liczbę coraz bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Żadne większe przedsiębiorstwo nie jest w stanie oprzeć się na jednej kompleksowej aplikacji. Oczekuje się ponadto efektu synergii wynikającej ze współpracy wielu systemów informatycznych. W konsekwencji ciągle wzrasta znaczenie integracji systemów. Pojęcie to jest bardzo szerokie - można mówić w tym kontekście co najmniej o integracji:
- danych
- procesów biznesowych
- oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.
Integracja systemów informatycznych wiąże się z nowymi standardami i takimi pojęciami jak architektura zorientowana na usługi SOA, korporacyjna magistrala usług ESB, Web Services. Wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia zaliczane do platform integracyjnych, portali korporacyjnych. W zakresie integracji danych stosuje się hurtownie danych zasilane za pomocą narzędzi ETL. Wyjątkowo złożony problem integracji występuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie trzeba zapewnić komunikację pomiędzy oprogramowaniem warstwy biznesowej (np. ERP), operacyjnej (np. MES) i procesów produkcyjnych (np. PLC). Niewątpliwie integracja pozostaje jednym z głównych wyzwań współczesnej informatyki, zarówno w zakresie wdrożeń, jak i eksploatacji systemów informatycznych. Konferencja będzie okazją do przeglądu tej tematyki i zapoznania się z aktualnymi trendami w zakresie integracji systemów.

Prowadzenie obrad: dr Jędrzej Wieczorkowski, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa.

PROGRAM

15 marca 2011 r.
10:00 Wykład inaugurujący: Integracja danych lub procesów, czyli kierunki integracji systemów informatycznych
 • Ewolucja spojrzenia na integrację systemów
 • Integracja oparta o dane
  1. idea hurtowni danych
  2. zasilanie danymi, proces ETL
  3. rozwiązania klasy OLAP
 • Integracja oparta o procesy
  1. znaczenie procesów biznesowych w integracji
  2. koncepcja architektury zorientowanej na usługi SOA, Web Services
  3. magistrala usług ESB i platformy integracyjne
dr Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
11:00 Wykład: Od Enterprise Service Bus (ESB) do Service Object Oriented Computing
 • próby upraszczania architektury informatycznej
 • rozwój koncepcji architektury SOA
 • szyny usługowe ESB jako dominujące rozwiązanie integracji systemów
 • krytyczne spojrzenie na ESB, ograniczenia rozwiązań opartych o ESB
 • próba prognozowania dalszej ewolucji ESB
 • koncepcja obiektowej architektury zorientowanej usługowo (Service Object Oriented Computing)
 • idea wirtualnego metakomputera
dr Paweł Rubach
(Zakład Multimedialnych Systemów Wiedzy, Szkoła Główna Handlowa)
12:00 Przerwa
12:30 Wykład: Integracja systemów w praktyce uczelni wyższej
Na konkretnych przykładach zostaną przedstawione metody integracji systemów uczelnianych, przy użyciu darmowych narzędzi integracyjnych:
 • korporacyjna szyna danych czyli jak uniknać dublowania osób w systemach uczelnianych
 • usługi sieciowe czyli jak pobierać wyniki matur do systemu rekrutacji na studia
 • automatyczna synchronizacja danych czyli jak wymieniać dane między bazą centralną i bazami aplikacji webowych
 • hurtownia danych do celów zarządczych, czyli jak łączyć dane z systemu rekrutacyjnego i bazy studentów
 • UCZELNIA-API czyli jak dać dostęp do danych w systemie uczelnianym (autoryzowanym) aplikacjom zewnętrznym
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
13:10 Wykład: Integracja oprogramowania klasy MES z systemami zarządzania przedsiębiorstwem
 • Specyfika systemów informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  1. zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP/ERP II
  2. systemy sterowania urządzeniami produkcyjnymi
  3. systemy klasy MES
 • Pełna korzyść integracji systemów jako integracja ERP i MES
 • Typowe procesy biznesowe wspomagane dzięki integracji systemów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Standard integracji ANSI/ISA-95
dr Przemysław Polak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
13:50 Case Study: Standardy technologiczne w budowie i wdrażaniu platformy integracji systemów informatycznych
 • Przegląd standardów integracji systemów oraz technik wymiany danych (XML, WebServices, SOA)
 • Metody synchroniczne w integracji systemów - integracja na poziomie baz danych
 • Metody asynchroniczne w integracji systemów - rozwiązania oparte o kolejkowanie informacji na przykładzie systemów wspomagających obsługę portów lotniczych
 • Platformy integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw na przykładzie Microsoft BizTalk Serwer
 • Studium przypadku "integracja systemów" czy "systemy zintegrowane" - na przykładzie rozwiązań informatycznych w sektorze publicznym
Andrzej Kamiński
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Integracja systemów poprzez wymianę danych - dziedzinowe komponenty czyli jak wesprzeć model procesów biznesowych zasobami IT
 • kluczowe różnica pomiędzy integracją poprzez współdzielenie danych a integracja poprzez wymianę danych
 • modelowanie procesów biznesowych - notacje i pragmatyka systemów IT
 • system zintegrowany jako system komponentowy
Jarosław Żeliński
(IT Consulting)
15:40 Case Study: SOA Governance & Patterns
 • idea i ewolucja IT Governance
 • wpływ SOA na IT Governance, cele projeków SOA
 • SCC (SOA Competency Center)
 • praktyka SOA Governance w realizacji projektu ESB/SOA
 • przykładowy cykl zycia uslugi
 • jakie standardy, patterny, artefakty powinno się przekazywać dostawcom usług/systemów zewnętrznych żeby zapewnić zarządzalność ESB)
 • jakie ryzyka moga wystepowac i wplynac negatywnie na ROI projektu bez SOA Governance
 • trendy w technologii wspierające dobre praktyki we wdrażaniu ESB/SOA
Aleksander Wyka
16:20 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78