centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.08.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

Analityk biznesowy w IT wykonuje swoje zadania "na styku" różnych obszarów. Jest on łącznikiem pomiędzy organizacją klienta a organizacją dostawcy (wykonawcy) oprogramowania. Najczęściej jego praca wymaga znajomości zarówno strony biznesowej jak i technologicznej wykonywanych projektów. Wyniki prac analitycznych mają kluczowe znaczenie dla zarządzania rozwojem i wdrożeniem systemu, dopasowania systemów do potrzeb użytkowników, jak również opłacalności inwestycji w systemy informatyczne. Analiza biznesowa systemów informatycznych ma zasadniczy wpływ na sukces przedsięwzięć informatycznych.
Tradycyjne metodyki w inżynierii oprogramowania traktują analizę systemu jako jeden z etapów wytwarzania oprogramowania. Obecnie, obserwujemy nowe wyzwania dla analityków biznesowych w IT. Systemy charakteryzują się coraz większą złożonością. Role analityków ulegają specjalizacji. Czasami analizy mające na celu wykonanie studium wykonalności są realizowane jako osobne projekty. Oprócz tradycyjnego celu projektu informatycznego, jakim jest wytworzenie oprogramowania, coraz częściej celem projektów jest pozyskanie oprogramowania i jego adaptacja do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa lub integracja istniejących systemów.
Celem seminarium jest usystematyzowanie współczesnych oczekiwań względem analityków biznesowych w IT oraz przedstawienie zarysu wiedzy, technik, narzędzi oraz kompetencji profesjonalnego analityka. Tematyka seminarium obejmuje następujące zagadnienia: rola analityka biznesowego w IT, przegląd technik i narzędzi analityka biznesowego, kompetencje analityków biznesowych, ekonomiczne aspekty analizy systemów, trendy w rozwoju i integracji systemów oraz studia przypadków prac analityka w firmach klienta i dostawcy oprogramowania.

PROGRAM

10 sierpnia 2011 r.
10:00 Wykład: Analityk biznesowy - profesjonalista na styku IT i biznesu
Tradycyjne rozumienie pracy analityka i współczesne zróżnicowanie zadań analityków w IT - od analityka - programisty do analityka biznesowego.
 • Rola analizy z punktu widzenia dostawcy oprogramowania i klienta.
 • Metody i funkcje analizy dla różnych klas systemów informatycznych.
 • Rola analityka biznesowego.
 • Umiejętności twarde i miękkie analityka.
 • Znaczenie podejścia procesowego i zarządzania procesami biznesowymi w pracy analityka.
 • Wyzwania w pracy analityka biznesowego.
dr Przemysław Polak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
10:40 Wykład: Przegląd techniki i narzędzi pracy nowoczesnego analityka - czy są uniwersalne?
 • formalne notacje i taksonomie (systemy pojęciowe)
 • procesy wodospadowe i iteracyjne w analizie
 • kolekcjonowanie danych: wywiady vs. analiza dokumentów
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
12:00 Przerwa, lunch
12:30 Wykład: Kompetencje analityka biznesowego
Rodzaje kompetencji analityka i rola kompetencji behawioralnych. Przegląd kompetencji analityków według IBM RUP, IIBA BABOK oraz badań ankietowych polskich analityków. Wybrane wyniki z zakresu psychologii w inżynierii oprogramowania oraz wynikające z nich wnioski dla rozwoju kompetencji behawioralnych analityka.
dr inż. Anna Bobkowska
(Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska)
13:30 Wykład: Analityk biznesowy = analityk efektywności ekonomicznej?
Oczekiwania względem umiejętności analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć infromatycznych. Rola Analityka Biznesowego w priorytetyzacji wymagań pod kątem ich wartości ekonomicznej. Umiejętność tworzenia Business Case'ów - najczęstsze błędy i zaniechania. Cel tworzenia dokumentacji ekonomicznej - czy po to aby uzyskać finansowanie (przekonać controlling) czy aby nadać inwestycji IT sens ekonomiczny.
Ernest Syska
(konsultant analiz ROI of IT, Total Cost of Ownership)
14:30 Przerwa
15:00 Wykład: Typy współcześnie wytwarzanych systemów w kontekście integracji systemów informatycznych
 • podstawowe typy współczesnych systemów informatycznych a tradycyjna inżynieria oprogramowania
 • systemy transakcyjne vs. systemy analityczne
 • systemy dedykowane vs. systemy standardowe
 • systemy dziedzinowe vs. systemy zintegrowane
 • rola analityka w zależności od typów wytwarzanych i wdrażanych systemów informatycznych
 • zagadnienia integracji w kontekście integracji systemów, danych i procesów biznesowych
 • pożądane umiejętności analityka i projektanta w zakresie modelowania procesów i struktur danych
dr Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
15:40 Dyskusja podsumowująca, pytania do prowadzących
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78