centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.03.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Funkcjonowanie grup kapitałowych nierozerwalnie wiąże się z problemami dotyczącymi także prywatności pracowników, klientów, akcjonariuszy. Próbą uporządkowania materii przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych są niniejsze warsztaty. Łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi. Poruszane będą aspekty działań marketingowych, cross-sellingowych, windykacyjny oraz funkcjonowania walnych zgromadzeń i to wszystko z perspektywy grupy kapitałowej i ODO.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, o zmianach praktycznie oddziaływujących na sytuację administratorów danych osobowych po nowelizacji ustawy UODO
 • Poznają Państwo zakres legalnego przetwarzania danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z grup kapitałowych
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej
 • Zostaną Państwo przygotowani do kontroli GIODO

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Pracownicy aktywnie uczestniczący w gromadzeniu (innym przetwarzaniu) danych osobowych klientów
 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy odpowiadający za przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Osoby wykonujące funkcję ADO, ABI
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie informacją, w tym za bazy danych
 • Osoby przygotowujące kampanie reklamowe i działania cross-sellingowe
 • Odpowiedzialni za ochronę bezpieczeństwa informacji

Harmonogram:
10:00 Rozpoczęcie szkolenia
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Dalsza część szkolenia
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
W czasie trwania zajęć ciągły serwis kawowy.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OBEJMUJE:

 1. Specyfika przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych
 2. Akty prawne regulujące kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce i Europie (w pigułce):
  • Założenia do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 24 września 2010 r.
  • Prawo wspólnotowe, Konstytucja (art.47 i 51), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Obowiązujące akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych
 3. Szkielet regulacji:
  • W jakich sytuacjach nie stosuje się Ustawy i czy dotyczy to też grup kapitałowych
  • Jakie informację są danymi osobowymi (zwłaszcza danymi sensytywnymi) ze szczególnym uwzględnieniem informacji gromadzonych o udziałowcach i akcjonariuszach
  • Pojęcie administratora danych, ABI i zbioru danych osobowych w kontekście grup kapitałowych
  • Przetwarzanie danych, w tym przetwarzanie bez wiedzy i zgody administratora danych, ze szczególnym akcentem na zmiany wprowadzone w 2010 r.
 4. Okoliczności legalizujące przetwarzanie danych osobowych:
  • Zgoda na przetwarzanie danych - granice konkretności, dostateczne rozeznanie przy jej składaniu, z akcentem na odwoływalność zgody w świetle noweli z 2010 r.
  • Niedopuszczalne przypadki przetwarzania danych osobowych, mimo uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą
  • Realizacja umowy, a przypadki przetwarzania danych w związku z modyfikacją umowy. Umowa spółki i statut jako szczególne przypadki porozumień wielostronnych
  • Prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych a prawnie usprawiedliwiony cel grupy kapitałowej
  • Działalność marketingowa i przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą
  • Dochodzenie roszczeń, a windykacja prywatna i inne postępowania sporne z udziałem osoby, której dane dotyczą
  • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
  • Ochrona danych osobowych a różne rodzaje tajności w prawie polskim (np. informacji niejawnej i tajemnicy przedsiębiorstwa)
 5. Specyfika przetwarzania danych osobowych w kontekście:
  • Działalności marketingowej na potrzeby grupy kapitałowej
  • Działań cross-sellingowych
  • Działań windykacyjnych
  • Funkcjonowania zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia
 6. Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2010 r.:
  • Prawo sprzeciwu
  • Prawo do informacji
  • Prawo do poprawienia danych
  • Inne prawa ww. osób i problemy z ich realizacją
 7. Rejestracja zbioru danych osobowych
 8. Kompetencje GIODO, ze szczególnym odniesieniem do zagranicznych grup kapitałowych
 9. Obowiązki administratora danych osobowych:
  • Przetwarzanie zgodne z prawem
  • Oznaczony i legalny cel zbierania danych osobowych
  • Merytoryczna poprawność i adekwatność danych w kontekście celu ich gromadzenia
  • Czas przechowywania danych
 10. Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych przez spółkę zależną
 11. Spory pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą, której dane dotyczą

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78