centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.05.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

W XXI wieku sukces każdej jednostki zależy od efektywnego zarządzania informacją i czasem pracy osób w niej zatrudnionych. Możliwe jest to tylko dzięki zinformatyzowaniu codziennej działalności. Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstw nowoczesności, przedsiębiorca musi jednak zainwestować we własną serwerownię. Tylko ona gwarantuje bezpieczny i niczym niezakłócony dostęp do firmowych danych. To właśnie możliwość bezpiecznego przechowywania i udostępniania pracownikom firmowych danych jest jedną z największych zalet posiadania własnej serwerowni.
Podczas V edycji seminarium przedstawimy procesy budowy i bieżącej eksploatacji własnego Data Center w oparciu na doświadczeniach firm, które mają to już za sobą. Poruszymy również problematykę przetwarzania danych i odpowiedzialności za dane osobowe, które znajdują się w zasobach jednostki. Zapraszamy do udziału.

PROGRAM

10 maja 2011 r.
10:00 Powitanie uczestników, przyjęcie prowadzenia seminarium
10:05 Wykład: Odporne Data Center - stabilność operacyjna i infrastruktura o wysokiej dostępności
 • zaopatrzenie w energię elektryczną
 • chłodzenie i utrzymanie właściwej wilgotności
 • stała dostępność infrastruktury
 • kwalifikacje pracowników
Krzysztof Szczygieł
(Skyline Teleinfo S.A.)
11:00 Case study: Od wyboru dostawcy serwerowni do uruchomienia pierwszych serwerów, czyli jak wygląda uruchomienie usług portalu w nowym Data Center
Tomasz Paszkowski
(Dyrektor Infrastruktury IT, Nasza Klasa Sp. z o.o.)
11:40 Case study: Bezpieczne Data Center - bezpieczne czyli po prostu działające w oparciu o realizację Sprint Data Center
Podczas wystąpienia szczególny nacisk zostanie położony na wdrożone, innowacyjne technologie:
 • p.poż
 • systemu gaszenia
 • klimatyzacji
Mirosław Mikołajczyk
(Dyrektor Wydziału Sprint Data Center)
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Case study: Linux w centrum przetwarzania danych - wyłącznie przydatny czy wręcz niedościgniony?
W wystąpieniu omówię cechy systemu Linux pod kątem jego przydatności w CPD.Przedstawię podstawowe cechy systemu (m.in. wydajność, różnorodność systemów plików) oraz możliwości komponowania konfiguracji bardziej złożonych w celu zwiększenia wydajności i niezawodności (klastrowanie lokalne i globalne, systemy rezerwowe). Wspomnę również o wrażliwości systemu Linux na środowisko naturalne człowieka wyrażającej się szerokim wachlarzem propozycji w zakresie wirtualizacji. Dla uzupełnienia obrazu, przedstawię też różne, specjalizowane odmiany Linuxa, np. do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Oczywiście, systemy w CPD muszą nie tylko działać (i to niezawodnie), ale powinny również gwarantować skuteczną obsługę i nadzór. O tym też będzie mowa. W prezentacji, poza system Linux rozumianym jako typowa dystrybucja, pojawią się też informacje o rozwiązaniach działających na platformie Linux. Niestety, nie udzielę kategorycznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Zostawię to Państwu.
Dariusz Leonarski
(starszy konsultant w dziale Professional Services i wykładowca uczelniany, który poprowadzi merytoryczny temat o systemach Linux w centrach danych Novell Sp. z o.o.)
13:30 Case study: Wykorzystanie wolnego oprogramowania (OS) w Data Center i GIS Center na podstawie doświadczeń OPEGIEKA Elbląg
Realizacja prac związanych z mapami cyfrowymi, modelami terenu, skanowaniem laserowym, wysokorozdzielczymi zdjęciami lotniczymi i scenami satelitarnymi oraz tworzeniem geoportali wymaga nowego podejścia do technologii geoinformatycznych. Tematem wykładu będzie omówienie zagadnień związanych z profilowaniem usług Data Center pod kątem wykorzystania infrastruktury sprzętowej i oprogramowania w procesie przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych. Problematyka będzie omawiana na przykładzie budowanego GIS Center w Elblągu.
Adam Augustynowicz
(Wiceprezes OPEGIEKA Sp. z o.o.)
14:10 Case study: Monitoring mikroklimatu w serwerowniach
 • Podstawy prawne związane z wymaganiami klimatycznymi w serwerowniach
 • Przyrządy pomiarowe:
  1. Termometry, higrometry
  2. Zasada działania
  3. Parametry metrologiczne
  4. Świadectwa wzorcowania
 • Zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych:
  1. Przesyłanie i archiwizacja danych pomiarowych
  2. Wizualizacja pomiarów w sieci komputerowej
  3. Sygnalizacja stanów zagrożenia
 • Przykładowe realizacje praktyczne
Wojciech Szkolnikowski
(LAB-EL Elektronika Laboratoryjna)
14:50 Przerwa na kawę
15:10 Wykład: Wybrane aspekty prawne przetwarzania danych w "chmurze obliczeniowej" ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych
 • Wprowadzenie do problematyki chmur obliczeniowych
 • Współdzielenie usług i zasobów w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydach
 • Zagrożenia prywatności przy przetwarzaniu w chmurach
 • Abstrakcja zasobów i ich dostosowanie do prawa
 • Privacy by Design w odniesieniu do chmury
 • Uwagi do wybranych konstrukcji umownych w modelu cc oraz innych modelach zbliżonych
 • Źródła prawa
dr Bogdan Fischer
(Uniwersytet Jagielloński, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy)
16:00 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78