centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.05.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Adam Augustynowicz

Wiceprezes Zarządu OPEGIEKA w Elblągu, od ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z geodezją, fotogrametrią, teledetekcją i informatyką. Pracę zaczynał jako geodeta, później odpowiadał za technologie przetwarzania danych i tworzył systemy informatyczne klasy GIS, BI, DSS. Działał w zespołach doradczych Głównego Geodety Kraju w zakresie budowy polskiego profilu metadanych. Wykonywał opracowania koncepcyjne dotyczące standaryzacji i harmonizacji danych przestrzennych z wykorzystaniem norm ISO serii 19xxx oraz standardów OGC. Był wykładowcą na PWSZ w Elblągu w zakresie GIS. Jest autorem wielu wykładów na konferencjach branżowych. Obecnie odpowiada za sektor badawczo rozwojowy firmy oraz budowę specjalistycznego Data Center ukierunkowanego na zarządzanie danymi przestrzennymi.


Bogdan Fischer

Bogdan Fischer

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawa komputerowego, prawa mediów, prawa technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej; w tym zakresie jest doradcą szeregu firm, wykładowcą na licznych seminariach i konferencjach; autor ponad stu publikacji z powyższego zakresu.


Dariusz Leonarski

Dariusz Leonarski

Magister informatyki, absolwent Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, były pracownik Instytutu Informatyki UW. Jeden z pierwszych w Polsce instruktorów i inżynierów autoryzowanych przez firmę Novell. Programista, autor wielu rozwiązań działających na serwerach NetWare. Od 1994 pracuje w firmie Novell w Polsce jako inżynier systemowy i starszy konsultant. Obecnie pełni również funkcję głównego technologa (CTO) firmy Novell. Jak twierdzi, praca w Novellu to nie tylko możliwość działania w zgranym zespole, ale niebagatelny jest fakt, że od początku istnienia firmy jej podejście do rozwiązań sieciowych odpowiada jego intuicji i wiedzy wyniesionej z murów Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech synów.


Mirosław Mikołajczyk

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki
Dyplom mgr inż. elektronik
Doświadczenie: 16 lat pracy w branży IT. Obecnie dyrektor Wydziału Data Center.
Kierownik projektu "Budowa Centrum Przetwarzania Danych w Olsztynie", w tym kierowanie pracami koncepcyjno-projektowymi i nadzór na budową DC.


Tomasz Paszkowski

Tomasz Paszkowski

W nasza-klasa.pl pracuję jako Dyrektor Infrastruktury IT. Do moich podstawowych zadań należy projektowanie, wdrażanie oraz nadzór nad eksploatacją elementów infrastruktury począwszy od pojedynczych serwerów, poprzez rozwiązania storage, skończywszy na rozwiązaniach stricte sieciowych związanych z obsługą łączności do Internetu oraz rozpraszania ruchu HTTP.


Krzysztof Szczygieł

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Pracownik Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1983 - 1993.
Aktywne uczestnictwo w pracach zawodowych organizacji technicznych:
- Członek Komitetu Technicznego nr 173 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych)
- Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Członek Building Industry Consulting Service International (BICSI)
Autor rozdziału "Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych" w monografii "Informatyka Gospodarcza" (C.H. Beck - 2010)
Konsultant wielu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w zakresie infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych.
Obecnie Prezes Zarządu Skyline Teleinfo S.A., wykładowca przedmiotu "Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych" na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Aktywny inwestor giełdowy, jeden z założycieli grupy kapitałowej Skyline. Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. (Spółka notowana na GPW).


Wojciech Szkolnikowski

Wojciech Szkolnikowski

Ukończył studia o specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a następnie studium podyplomowe o specjalności Komputerowa Technika Pomiarowa na Wydziale Elektroniki tejże uczelni, a w 2009r studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji SGGW. W latach 1971 - 1976 pracował w Telewizyjnej Wytwórni Filmowej "Poltel" w charakterze Kierownika Pracowni. W latach 1976-2001 w Przedsiębiorstwie Automatyki Przemysłowej "Mera-Pnefal", gdzie zajmował stanowiska od specjalisty konstruktora, kierownika ds. rozwoju (główny konstruktor), głównego specjalisty ds. innowacji, do kierownika produkcji.. W latach 1976-1986 pracował równocześnie w Zespole Szkół Zawodowych Mera-Pnefal, jako wychowawca i nauczyciel elektrotechniki, fizyki i elektroniki. W okresie pracy w "Mera-Pnefal", był twórcą wielu przyrządów pomiarowych bazujących na elementach mikroprocesorowych. Był również inicjatorem i szefem zespołu opracowującego rodzinę regulatorów mikroprocesorowych EFTRONIK X.. Od marca 2001 zatrudniony jako projektant w firmie Wiedemann Polska, a od września 2001 w firmie LAB-EL Elektronika Laboratoryjna, gdzie pełni funkcję dynamiczną od konstruktora wiodącego regulatora-sterownika LB-600, poprzez pełnomocnika ds. jakości, do Z-cy Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju. Jest autorem wielu artykułów oraz współautorem dwóch książek. Pracuje jako wykładowca automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78