centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16.11.2011 Koordynator:

Organizowane już po raz 54 seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO, poświęcone jest tym razem uwarunkowaniom prawnym i techniczno-organizacyjnym prowadzenia sklepów internetowych.
Działalność gospodarcza prowadzona z wykorzystaniem takiego środka komunikacji, jakim jest Internet, przysparza licznych problemów i budzi wiele kontrowersji. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na jej innowacyjny charakter, wymykający się tak naprawdę wszelkim regulacjom i konwencjom towarzyszącym "tradycyjnym" formom prowadzenia działalności gospodarczej.
Stąd też, celem seminarium jest z jednej strony przedstawienie osobom zaangażowanym w sprzedaż internetową pewnych metod o charakterze organizacyjno-technicznym, które mogą usprawnić działanie e-sklepu, z drugiej zaś wskazanie problemów natury prawnej, które mogą pojawić się na drodze każdego e-przedsiębiorcy oraz sposobów ich zapobiegania, bądź radzenia sobie z nimi.
Wbrew pozorom jednak, seminarium nie jest skierowane tylko do przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe bądź podmiotów odpowiedzialnych za ich rozwój i funkcjonowanie, ale również do osób, korzystających z takich sklepów, a więc do ich klientów. Głównym bowiem założeniem organizowanego seminarium jest próba kompleksowego przedstawienia zagadnienia zakupów w sieci - z wszystkimi tego konsekwencjami (pozytywnymi i negatywnymi) dla każdej ze stron transakcji, a co za tym idzie stworzenia podstaw dla prawidłowej relacji na styku e-sprzedawca - klient.
Wychodząc z założenia, że nic tak nie usprawnia i nie czyni bardziej skutecznym jakiejkolwiek czynności, jak świadomość towarzysząca jej podejmowaniu, jestem przekonana, że proponowane Państwu przez Centrum Promocji Informatyki seminarium w pełni zrealizuje stawiane mu cele i stanie się dla Państwa doskonałym źródłem cennych informacji.

Mecenas Marianna Poproch-Wesołowska (prowadząca obrady)

PROGRAM

16 listopada 2011 r.
10:00 Wykład: Uwarunkowania prawne e-commerce - omówienie obowiązujących przepisów, w kontekście prawa polskiego i prawa wspólnotowego
 • Dobre praktyki w e-commerce
 • Prawne aspekty zakładania i prowadzenia e-sklepów
 • Sprzedaż internetowa, jako usługa świadczona drogą elektroniczną
 • Szczególny obowiązek ochrony danych osobowych Klientów sklepów internetowych
 • Transgraniczna sprzedaż internetowa
 • O Europejskim Prawie Umów, czyli co zmieni się w e-handlu
mecenas Marianna Poproch Wesołowska
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:20 Wykład i konsultacje: Rola regulaminów w działalności sklepów internetowych
 • Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin
 • Regulamin sklepu internetowego a regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Regulamin a prawo autorskie
 • Rejestr klauzul niedozwolonych
 • Sankcje prawne za naruszenie praw i obowiązków kupujących
radca prawny Paweł Jóźwiak
13:00 Wykład i konsultacje: Prawa autorskie przy prowadzeniu strony internetowej i w działalności e-commerce
 • Strona internetowa jako utwór - elementy twórcze strony internetowej
 • Status autorskoprawny ofert, cenników, wzorców umownych, folderów reklamowych, ogłoszeń reklamowych i promocyjnych, map
 • Zasady umieszczania cudzych utworów na własnej stronie internetowej
 • Prezentacja sprzętu, towarów, usług na stronie internetowej - status autorskoprawny fotografii/wizualizacji towarów, sprzętu
 • Umowy dotyczące wykorzystywania utworów na stronie www i w działalności komercyjnej - zasadnicze postanowienia umów autorskoprawnych
 • Zasady wykorzystywania wizerunku osób fizycznych (osób znanych, sobowtórów osób znanych) na stronie www i w działalności komercyjnej
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Instytut Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
13:40 Przerwa
13:50 Case study i prezentacje: Finansowanie działalności sklepów internetowych
 • Leasing
 • Factoring
 • Franchising
 • Analizy finansowe Flow&Drip
 • Drops hipping - model logistyczny dla sklepu internetowego
 • CRM w e-commerce
14:50 Wykład i konsultacje: Marketing sklepów internetowych - sprawdzone wzorce praktyczne
 • mity o postępowaniu internautów podczas zakupów w sieci
 • co ważniejsze: reklama sklepu czy promocja w sklepie?
 • narzędzia perswazji w sklepie: sales promotion, reklama, e-merchandising
 • uczymy się na cudzych błędach i sukcesach - analiza przykładów
dr Jacek Wójcik
(Katedra Zarzadzania Wartością, Zaklad Wartości Klienta Szkoła Główna Handlowa)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78