centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.09.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dariusz Dzirba

Dariusz Dzirba

Dariusz Dzirba

Doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej specjalność automatyka i informatyka.
Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem gazowniczym. Początkowo jako pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Nafty i Gazu. Od 1993 roku kierował Oddziałem Instytutu Nafty i Gazu w Warszawie. Autor i współautor około 60 publikacji, przeszło 100 prac wdrożeniowych i analiz. W 2008 rozpoczął pracę zawodową w PGNiG SA pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Zakupów a następnie Dyrektora Biura Projektów Strategicznych. Aktualnie jest Dyrektorem Biura Rozwoju w PGNiG SA.
Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce naftowo-gazowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rozwojowej i związanej z wdrażaniem nowych technologii w gazownictwie. Ekspert wielu programów rządowych, Członek Rady Konsultacyjnej przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki Sejmu V Kadencji, członek Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Grupy Smart Metering organizacji EUROGAS, członek Zespołu Doradczego przy Ministrze Gospodarki ds. inteligentnych sieci, Przewodniczący Zespołu ds. Inteligentnego Opomiarowania w Gazownictwie przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

Prelegenci | Andrzej Ożadowicz

Dr inż. Andrzej Ożadowicz

Andrzej Ożadowicz

Od roku 2002 pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Adiunkt. Prowadzi prace naukowo-badawcze związane z zastosowaniami sieciowych systemów automatyki, w tym w szczególności systemów automatyki budynkowej – standardy LonWorks, KNX i inne. Kierunki prac badawczych i rozwojowych to: integracja funkcjonalności automatyki w celu poprawy efektywności energetycznej budynków, zgodnie z wymogami właściwych norm i przepisów w tym zakresie. Ponadto: aplikacje sieciowych systemów sterowania i monitoringu w realizacji zdalnego opomiarowania i inteligentnych sieci elektorenergetycznych – Smart Grid, obsługa systemów sterowania oświetleniem przestrzeni publicznych – Street Lighting w ramach rozwoju idei tzw. Inteligentnych Miast (Smart Cities) oraz implementacja systemów zarządzania energią EMS, również z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy w budynkach. Autor wielu publikacji związanych z analizą techniczną i zastosowaniami systemów automatyki budynkowej oraz ich wykorzystaniem w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Prelegenci | Jan Rakowski

Jan Rakowski

Jan Rakowski

Magister inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania (Szkoła Główna Handlowa). W latach 1981-1990 pracował w Państwowej Dyspozycji Mocy. Od 1990 roku był zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA. Zarządzał Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE, brał udział w przygotowywaniu uruchomienia systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego. W latach 2002-2004 był doradcą zarządu PSE SA oraz dyrektorem sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE SA Operatora Systemu Przesyłowego oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jest niezależnym ekspertem z ponad 25. letnim doświadczeniem w energetyce, zajmującym się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczącym usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki. Prowadzi i jest właścicielem firmy EnergoInFarm - Jan Rakowski.

Prelegenci | Marek Wąsowski

Marek Wąsowski

Marek Wąsowski

Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids – Polska realizującego projekty w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids). Liderem Konsorcjum jest Politechnika Wrocławska.
W latach 1996-2005 pracował na stanowiskach kierowniczych w Polkomtelu, Netii, UPC, Onet.pl, Kroll Ontrack. Od 2007 związany z rynkiem produktów bezpieczeństwa, od 2011r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzi prace naukowo-badawcze związane z cyberbezpieczeństwem sieci energetycznych.
Absolwent Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Autor szeregu publikacji dotyczących cyberbezpieczeństwa projektów energetycznych.

Prelegenci | Robert Zajdler

Dr Robert Zajdler

Robert Zajdler

dr Robert Zajdler, radca prawny założyciel kancelarii prawnej świadczącą usługi dla sektora energetycznego (Zajdler Energy Lawyers & Consultants), adiunkt na Politechnice Warszawskiej, ekspert ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego. Wcześniej, pracując dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa był m.in. pełnomocnikiem Polski w postępowaniach arbitrażowych, w tym opartych na Traktacie Karty Energetycznej (Mercuria Energy Group Ltd. vs. Rzeczpospolita Polska) oraz regułach FIDIC. Pracując dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Pracował również dla Komisji Europejskiej. Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie energetyki (szerzej na stronie www.zajdler.eu).

Prelegenci | Jarosław Zarychta

Jarosław Zarychta

Dyrektor Obszaru Biznesowego "Rozwiązania dla Rynku Bilansującego i pomiarów w sektorze utility" w firmie Sygnity. Wieloletni pracownik WINUEL SA, obecnie Sygnity SA. Programista pracujący przy modernizacji Systemu Informatycznego Rynku Energii, następnie koordynator i kierownik projektów IT realizowanych dla PSE Operator SA. Obecnie szef wydziału zajmującego się dostarczaniem rozwiązań dla Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie rozwoju systemu SIRE oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie systemów pomiarowych, w tym systemów Smart Metering.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78