centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.02.2011 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Agnieszka Deeg

Agnieszka Deeg

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z sektora farmaceutycznego i medycznego, w różnych aspektach ich działalności, w tym: sporach patentowych, nabywaniu praw do produktów, umów dystrybucyjnych i serwisowych, zagadnień handlu równoległego, zagadnieniach refundacyjnych i cenowych czy rejestracji produktów. Prowadzi wiele postępować dotyczących kwalifikacji suplementów diety, doradza w zakresie badań klinicznych, reklamy i produkcji produktów leczniczych. Doradzała przy formułowaniu i przyjmowaniu Kodeksu Etycznego Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. W ramach swojej działalności zajmuje się obsługą klientów z sektora farmaceutycznego i usług medycznych oraz transakcjami typu private equity. Uczestniczyła w wielu znaczących przedsięwzięciach m.in. w transakcjach nabycia spółek giełdowych i inwestycjach funduszy venture capital. Reprezentowała międzynarodowe instytucje finansowe przy nabywaniu polskich banków i firm leasingowych oraz w transakcjach typu LBO i MBO, a także instytucje finansujące i kredytobiorców przy emisji papierów dłużnych, udzielaniu finansowania i transakcjach leasingu finansowego. Od wielu lat jest regularnie rekomendowana przed wydawnictwa Chambers and Partners jako specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego w Polsce. Jest absolwentką Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Damian Wielewski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Do 2004 roku pracownik Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialny m.in. za kontakty z mediami oraz informowanie o zmianach w systemie ochrony zdrowia oraz programach polityki zdrowotnej. Do roku 2009 pracownik Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego odpowiedzialny m.in. za rozliczanie i kontrolę dofinansowania ZOZ w ramach ZPORR. Obecnie zatrudniony w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Specjalizuje się tematyce kontroli i nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej, rynku wyrobów medycznych, a także rozwiązaniami systemowymi z zakresu ochrony zdrowia. Wykładowca Centrum Kształcenia Kadr. Współpracuje również z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78