centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.04.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad, moderowanie dyskusji: dr inż. Robert Sitnik, Politechnika Warszawska

PROGRAM

27 kwietnia 2011 r.
10:00 Wykład: Nowe możliwości oceny stanu zachowania powierzchni obiektów zabytkowych na podstawie precyzyjnego skanu 3D
 • Porównanie możliwości dokumentacyjnych i analitycznych oferowanych przez precyzyjną dokumentację 3D w porównaniu do tradycyjnych technik dokumentacyjnych
 • Prezentacja pomiarów 3D próbek różnych typów powierzchni obiektów zabytkowych (zróżnicowane techniki malarskie, powierzchnie kamienne, drewniane) o rozdzielczości przestrzennej pomiaru wynoszącej 10, 20 i 33 ľm wraz z oceną przydatności danego pomiaru do analizy stanu zachowania obiektów
 • Prezentacja efektów pomiaru fragmentu powierzchni polichromowanego wnętrza Gabinetu Chińskiego z Muzeum Pałac w Wilanowie
Eryk Bunsch
(Muzeum Pałac w Wilanowie)
10:40 Wykład: Skanowanie 3D w małej skali (zabytki ruchome i detale architektoniczne) - system 3DMADMAC
Wystąpienie będzie przedstawiało opracowany na Politechnice Warszawskiej system do digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego. Na wstępie zostaną zaprezentowane typowe techniki pomiarowe 3D wraz z opisem ich cech charakterystycznych pod kątem uzyskiwanych parametrów technicznych, a także możliwości odwzorowania szczegółów analizowanych obiektów. Następnie w ich świetle zostanie omówiony system 3DMADMAC.
W głównej części wystąpienia zostanie opisana zasada działania systemu 3DMADMAC z uwzględnieniem rozwiązań sprzętowych i analizy danych. System ten będzie przedstawiony początkowo jako samodzielna głowica pomiarowa, a następnie jako zautomatyzowane urządzenie do wykonywania dokumentacji obiektów przestrzennych. Zostaną także przedstawione istniejące strategie pomiaru złożonych obiektów przestrzennych z wykorzystaniem głowicy pomiarowej. W części wystąpienia dotyczącej głowicy pomiarowej kolejno zostaną omówione:
 • metoda pomiarowa z oświetleniem strukturalnym (zasada działania oraz jej wady i zalety),
 • metoda kalibracji systemu pomiarowego (uwzględniająca kalibrację systemu w terenie przy obiekcie),
 • proces przetwarzania danych pomiarowych (filtracja danych, łączenie pomiarów kierunkowych, itp.),
 • proces tworzenia siatki trójkątów z teksturą,
 • eksport danych.
W części związanej z automatyzacją pomiarów kierunkowych i przetwarzaniem danych kolejno zostaną omówione:
 • sposoby automatycznej realizacji pomiarów kierunkowych złożonych przestrzennie obiektów,
 • sposoby automatyzacji analizy danych w celu jej przyspieszenia.
W podsumowaniu zostaną zaprezentowane wybrane wyniki digitalizacji 3D uzyskane z wykorzystaniem systemu 3DMADMAC. W końcowej części wystąpienia zasygnalizowane zostaną główne kierunki rozwoju systemu 3DMADMAC.
dr inż. Robert Sitnik
(Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Politechnika Warszawska)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Skanowanie 3D w dużej skali (architektura)
 • Miejsce naziemnego, laserowego skanowania 3D wśród innych technik pomiarowych
 • Rodzaje naziemnych, laserowych skanerów 3D
  1. skanery impulsowe, a skanery fazowe
  2. skanery stacjonarne, a skanery kinematyczne
 • Obszary zastosowania
 • Pozyskiwanie danych
 • Opracowanie danych
 • Możliwe scenariusze wykorzystania danych z naziemnego, laserowego skanowania 3D
dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk
(Dyrektor Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki; Kierownik Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
13:45 Dyskusja, konsultacje na temat dwóch pierwszych wykładów:
 • Wymagania wykonywania masowych pomiarów obiektów dziedzictwa kulturowego w świetle aktualnie dostępnych technologii
 • Dokładność i rozdzielczość obiektu cyfrowego w świetle wymagań użytkowników
 • Zastosowania krótkoterminowe i długoterminowe obiektów cyfrowych
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem modeli 3D - realizacja scen interaktywnych 3D na przykładzie Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz fortepianu Fryderyka Chopina
 • Stosowane metody tworzenia modeli 3D
 • Zarys możliwości wykorzystywanego środowiska w zakresie programowania logiki sceny i interakcji użytkownik-model 3D
 • Przygotowanie scenariusza i realizacja sceny interaktywnej na przykładach wykonanych prezentacji
dr inż. Marcin Witkowski
(Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Politechnika Warszawska)
15:30 Case study: Projekt Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie. Problemy i doświadczenia
 • Projekt i cele Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie
  1. ułatwienie dostępu do zbiorów
  2. rozwój badań naukowych
  3. sieciowy obieg wiedzy
 • Początki baz danych i digitalizacji w MNW
 • Inwentarz elektroniczny jako baza wiedzy o obiektach i kolekcjach
 • Projekt i zarządzanie Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie
  1. struktura
  2. etapy procesu standaryzacji
  3. założenia teoretyczne i praktyczne aplikacji dMuseion
 • Etapy realizacji
  1. interpretacja i modyfikacja pól w bazie danych
   - wybór schematu i mapowanie metadanych
  2. zestaw dobrych praktyk: ujednolicenie zapisu pól tekstowych, zarządzanie słownikami: zasady redagowania haseł, źródła informacji
 • Rola projektu digitalizacji i muzeum cyfrowego w działalności MNW: oczekiwania i korzyści
Piotr P. Czyż, Marcin Romeyko-Hurko
(Muzeum Narodowe w Warszawie)
16:15 Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78