centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2011 Koordynator:

Prawo medyczne, również farmaceutyczne, jest jedną z dynamicznie rozwijających się gałęzi prawa. Obejmuje skomplikowany obszar normatywny, w którym krzyżują się m.in. przepisy prawa farmaceutycznego, cywilnego oraz podatkowego. Niestety, dynamice rozwoju nie zawsze dorównuje jakość nowych aktów prawnych. Zagadnienia dotyczące trybów zawierania umów na badania kliniczne oraz związane z nimi aspekty podatkowe od lat wywołują znaczne kontrowersje. Na gruncie prawa polskiego w dalszym ciągu problemy wywołuje kwestia wynagradzania szkód doznanych przez uczestników badania klinicznego. Zagadnienia te nabierają szczególnej wagi z początkiem każdego nowego roku kalendarzowego, przynoszącym kolejne zmiany legislacyjne.

dr Marcin Śliwka, UMK Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego

PROGRAM

15 grudnia 2011 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Aspekty prawne w zakresie zawierania i treści umów na badania kliniczne
 • kluczowe kwestie przy negocjowaniu treści umowy,
 • istotne elementy umowy na badanie kliniczne,
 • wymogi w zakresie treści i formy umowy na badanie kliniczne na gruncie obowiązujących regulacji prawnych,
 • prawdopodobne kierunki zmian prawa w zakresie umów na badania kliniczne,
 • omówienie przykładowych zapisów umów,
 • analiza przykładowych zapisów proponowanych przez sponsorów,
 • standardowe zapisy stasowane przez ośrodki,
 • wskazówki praktyczne w zakresie techniki zawierania umów
mec. Marta Gadomska-Gołąb
(Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sp.k.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Aspekty podatkowe jakie mogą się pojawić w związku z zawieraniem umów o prowadzenie badań klinicznych
 • zwolnienie badań klinicznych z podatku VAT - czy jeszcze możliwe?
 • indywidualna interpretacja prawa podatkowego potwierdzająca zwolnienie z VAT - czy ryzyko zostało całkowicie wyeliminowane?
 • umowa z badaczem: umowa zlecenia a umowa o dzieło - kwestie podatkowe
 • pozorność umów - kiedy mamy z nią do czynienia i jak do tego podchodzą władze skarbowe?
 • świadczenia na rzecz pacjenta - czy są opodatkowane? kto jest ewentualnym płatnikiem?
Karolina Stawowska
(Tax Partner, Wierzbowski Eversheds Sp.k.)
14:00 Przerwa
14:15 Wykład i konsultacje: Aspekty organizacyjne badań klinicznych
 • Wyniki kontroli dotyczące badań klinicznych przeprowadzonych przez NIK w szpitalach klinicznych oraz ich konsekwencje
 • Ryzyka finansowe związane z kontrolami przeprowadzanymi przez NFZ
 • Obszary ryzyka dla Ośrodka związane z przeprowadzaniem badan klinicznych
 • Procedury związane z zawieraniem umów i przeprowadzaniem badań klinicznych
dr Jerzy Gryglewicz
(ekspert rynku medycznego)
15:30 Wykład i konsultacje: Zmiany dotyczące zasad i trybu przyznawania odszkodowań za zdarzenia medyczne (w kontekście badań klinicznych) - jakie nastąpią w terminie od dnia 1 stycznia 2012 r.
 • Usuwanie szkód wynikających z tzw. zdarzeń medycznych po 1 stycznia 2012 r.
 • Pozasądowy tryb przyznawania odszkodwania i zadośćuczynienia za tzw. zdarzenia medyczne
 • Zasady usuwania szkód wynikających ze zdarzeń medycznych
 • Zastrzeżenia merytoryczne związane z funkcjonowaniem nowego systemu
 • Czy nowy tryb postępowania znajdzie zastosowanie do odpowiedzialności podmiotów prowadzących badania kliniczne?
dr Marcin Śliwka
(Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK)
17:00 Zakończenie warsztatu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78