centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.10.2011 Koordynator:

PROGRAM

27 października 2011 r.
10:00 Kartograf i jego prawa autorskie z punktu widzenia prawa pracy
 • Utwory kartograficzne jako jedna z kategorii utworów słowno-graficznych
 • Domniemanie ustawowe przejścia praw autorskich na pracodawcę kartografa
 • Uwarunkowania formalne przejścia praw - wykonywanie prac w ramach pracy etatowej
 • Wymóg przyjęcia utworu
 • Uwarunkowania czasowe przejścia praw
 • Zakres przejścia praw - majątkowe prawa autorskie, cel umowy o pracę
 • Przejście praw do nośników utworu
 • Możliwość szczególnej regulacji w umowie o pracę
 • Osobiste prawa autorskie pracownika
 • Uprawnienia pracownika dotyczące twórczych przeróbek utworu
Rafał Golat
(radca prawny)
11:00 I część wykładu prawnego, prowadzonego w formie dwuosobowego panelu: Dzieło kartograficzne i jego ochrona na gruncie prawa autorskiego oraz ustawy o ochronie baz danych
 • Definicja utworu kartograficznego
 • Dzieło kartograficzne jako przedmiot prawa autorskiego
 • Dzieła kartograficzne wyłączone spod ochrony prawa autorskiego
 • Prawa autorskie a państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • Dzieło kartograficzne jako przedmiot umowy licencyjnej
radca prawny Aleksandra Auleytner (Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka)
adwokat, radca prawny Joanna Hetman-Krajewska (Kancelaria PATRIMONIUM, Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:30 Przerwa
13:00 II część wykładu prawnego, prowadzonego w formie dwuosobowego panelu: Utwór kartograficzny w Internecie - korzystanie i ochrona
 • Warunki zgodnego z prawem korzystania z map rozpowszechnianych w Internecie.
 • Modyfikacje i opracowania map rozpowszechnianych w Internecie oraz rozporządzania takimi opracowaniami w świetle prawa autorskiego.
 • Autorskie prawa osobiste twórców map w aspekcie korzystania z map rozpowszechnianych w Internecie.
 • Dyrektywa INSPIRE a prawa autorskie w kartografii
 • Uwarunkowania dostępu do zasobów geodezyjnych i kartograficznych jako do informacji publicznej
radca prawny Aleksandra Auleytner (Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka)
adwokat, radca prawny Joanna Hetman-Krajewska (Kancelaria PATRIMONIUM, Instytut Nauk Prawnych PAN)
14:30 Przerwa
14:45 II część wykładu prawnego, prowadzonego w formie dwuosobowego panelu: Ochrona utworu kartograficznego w orzecznictwie sądów polskich - przegląd orzecznictwa
 • Orzeczenia sądowe przyznające dziełu kartograficznemu ochronę na gruncie prawa autorskiego.
 • Orzeczenia sądowe odmawiające dziełu kartograficznemu ochrony na gruncie prawa autorskiego.
radca prawny Aleksandra Auleytner (Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka)
adwokat, radca prawny Joanna Hetman-Krajewska (Kancelaria PATRIMONIUM, Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:30 Dyskusja, część konsultacyjna
16:30 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78