centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.01.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

Prowadzenie obrad: dr Wojciech Kaliński

Wojciech Kaliński
Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania uczestników przetargów przy składaniu protestów, odwołań oraz skarg do Sądu Okręgowego.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyką odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne). Wielokrotnie brał udział w audytach prawnych, jako osoba odpowiedzialna za stan prawny majątku i kontrakty gospodarcze. Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

PROGRAM

12 stycznia 2011 r.
10:00 Zagadnienia przedmiotowo - podmiotowe: granice stosowania PZP przez instytucje kultury:
 • Zakres podmiotowy ustawy a instytucje kultury
 • Specyficzne wyłączenia stosowania ustawy
 • Kwestia usług niepriorytetowych w instytucjach kultury
11:30 Wybór trybu postępowania i opis przedmiotu zamówienia:
 • Możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki
 • Sposób opisu przedmiotu zamówienia - ryzyka i zagrożenia
12:00 Przerwa, lunch
13:00 Umowy ramowe:
 • Korzyści ze stosowania umów ramowych w instytucjach kultury
 • Problemy z umowami ramowymi
 • Zasady udzielania zamówień na umowy ramowe
 • Konstrukcja SIWZ, niespójności w przepisach
14:00 Przerwa
14:30 Konkurs:
 • Zasady przeprowadzenia konkursów
 • Co wolno a czego nie wolno w konkursach
 • Postępowanie konkursowe
15:30 Problemy zawsze aktualne:
 • Warunki udziału w postępowaniu i ich spełnianie
 • Zasady korzystania z doświadczenia innych podmiotów z zakaz podwykonawstwa
 • Uzupełnianie dokumentów i pełnomocnictw - co wolno a co nie
 • Postępowanie odwoławcze
 • Inne problemy
16:30 Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78