centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2011 Koordynator: Elżbieta Janus

PROGRAM

15 grudnia 2011 r.
10:00 Wykład: Czy potrzebne jest uregulowanie prawne monitoringu wizyjnego?
 • Polskie społeczeństwo ogarnął entuzjazm korzystania z monitoringu wizyjnego. Towarzyszy mu wiara w skuteczność tego narzędzia, jako środka przeciwdziałania "wszelkiemu złu". Kamery monitoringu stały się już naturalnym elementem naszego otoczenia: można je spotkać na osiedlach, ulicach i placach, w sklepach, restauracjach, centrach handlowych, budynkach użyteczności publicznej, biurach, bankach, hotelach, kantorach, na stacjach benzynowych, lotniskach, w środkach komunikacji publicznej, szpitalach, żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 • Z monitoringu korzystają także instytucje publiczne w celu wykonywania swoich zadań związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa, ale także np. ochrony mienia czy kontroli pracowników.
  Oprócz tego kamery wykorzystywane są przez podmioty prywatne i w tym przypadku wachlarz zastosowań jest jeszcze szerszy: od ochrony przed kradzieżami po śledzenie zachowania klientów.
 • Do dynamicznego rozwoju monitoringu wizyjnego w Polsce nie przystaje poziom obowiązującej regulacji prawnej, która ma charakter bardzo fragmentaryczny. Uregulowane są - i to zazwyczaj na dużym poziomie ogólności - jedynie niektóre przypadki wykorzystania tego narzędzia. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa, jakie warunki powinien spełniać monitoring np. na stadionach, ustawy o Policji oraz o strażach gminnych określają uprawnienia tych służb.
  Oprócz tego obowiązuje kilka aktów regulujących wykorzystanie monitoringu w ściśle określonych warunkach, jednak większość przypadków jego wykorzystania - szczególnie przez podmioty prywatne - zupełnie wymyka się regulacjom prawnym.
 • Czy jest to problem? Z punktu widzenia ochrony naszego prawa do prywatności - bez wątpienia. Przykłady nadużyć "wysypują się" z doniesień medialnych i forów internetowych. W swojej prezentacji zastanowię się nad źródłami niektórych - jak się wydaje, typowych - nadużyć z wykorzystaniem kamer monitoring. Z drugiej strony, nieuregulowany monitoring zawodzi nasze oczekiwania także dlatego, że często nie spełnia deklarowanej funkcji. Zła jakość techniczna nagrań, brak wyszkolonych pracowników w roli operatorów kamer czy niewystarczająca koordynacja systemów monitoringu z odpowiednimi służbami porządkowymi prowadzą do absurdalnych sytuacji, w których jesteśmy nadzorowani, ale nie chronieni.
 • Na problemy wynikające z takiego stanu rzeczy uwagę zwracali kilkakrotnie m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Nad przygotowaniem projektu aktu prawnego regulującego w sposób kompleksowy warunki korzystania z monitoringu od dłuższego już czasu ma pracować MSWiA. Niestety, konkretnych efektów na razie nie widać. Warto tymczasem spojrzeć na doświadczenia z innych krajów, które w lepszy lub gorszy sposób z tym zagadnieniem sobie poradziły. Przywołam podejście do regulacji monitoringu wizyjnego z dwóch, bardzo różnych porządków prawnych: Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Katarzyna Szymielewicz
(Fundacja Panoptykon)
10:30 Wykład: Obowiązujące uwarunkowania prawne funkcjonowania systemów wizyjnych miejsc publicznych
 • modele funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 • przepisy ustawy o Policji
 • przepisy ustawy o Strażach Gminnych
 • ocena istniejących regulacji i propozycje zmian
dr Arkadiusz Lach
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11:15 Wykład: Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych
 • Kiedy obrazy z kamer stanowią dane osobowe.
 • Czy w trakcie monitoringu są przetwarzane dane osobowe i jakie konsekwencje prawne to powoduje?
 • Prawo dostępu do Danych zarejestrowanych w monitoringu.
 • Monitoring w miejscu pracy - dopuszczalność i warunki stosowania.
 • Ochrona Danych pracownika.
 • Kontrowersje prawne z tytułu stosowania monitoringu w placówkach handlowych.
 • Monitoring instalowany przez osoby fizyczne.
dr Paweł Litwiński
(Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. p.)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Zasady wykorzystywania nagrań. Prawna ochrona osób objętych monitoringiem
 • zasady wykorzystania nagrań na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
 • zasady wykorzystania nagrań na gruncie przepisów szczególnych
 • wykorzystanie nagrań w przyszłości: jakie rozwiązania proponuje GIODO
 • roszczenia o ochronę dóbr osobistych osoby objętej monitoringiem
 • roszczenia o ochronę danych osobowych osoby objętej monitoringiem
Mec. Sylwia Paszek
(Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy)
13:30 Wykład: Aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i psychologiczne systemów monitoringu wizyjnego
 • Monitoring wizyjny jako narzędzie zapobiegania przestępczości
  • wpływ na przestępczość i poczucie bezpieczeństwa
  • niepożądane skutki korzystania z monitoringu
  • wyniki badań
 • Wykorzystanie nagrań z monitoringu wizyjnego w toku śledztwa i postępowania sądowego
  • nagranie jako źródło informacji
  • nagranie jako dowód
dr Paweł Waszkiewicz
(Uniwersytet Warszawski)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Prawo karne wobec ingerencji w prywatność i intymność
 • Prywatność w prawie amerykańskim (15 grudnia dzień prawa do prywatności) oraz w prawach człowieka.
 • Treść prawa do prywatności.
 • Privacy & security - bieguny monitoringu.
 • Dwa modele prawnokarnej ochrony prywatności: anglosaski (przestępstwo seksualne) i kontynentalny (przestępstwa przeciwko wolności).
 • Polska regulacja videovoyeurismu w art. 191a § 1.k.k.
Mec. Jacek Kędzierski
15:15 Wykład: Materiał pozyskany z monitoringu wizyjnego jako dowód procesowy
 • Podstawy przetwarzania obrazów formaty plików video - rozdzielczość, kodowanie;
 • Sprzęt i oprogramowanie do monitorowania
  • system kamer;
  • pamięć danych - wielkość dysków;
  • dostęp do danych - bazy danych;
  • systemy plików dla danych z monitorowania- dostęp do danych i niezawodność;
 • Odtwarzanie danych z kamer
  • światło dzienne;
  • półmrok lub sztuczne oświetlenie;
  • nagrania dźwiękowe.
 • Wartość dowodowa nagrań
  • identyfikacja numerów rejestracyjnych;
  • (pół) automatyczna identyfikacja osoby;
  • biometria (projekt Politechnika Gdańsk na Euro 2012)
 • Możliwości manipulowania danymi z kamer przemysłowych
  • integralność, dostępność i poufność danych z monitoringu;
 • Problemy techniczne dowodowego zabezpieczenia danych z monitoringu
  • serwerownie w hipermarketach;
  • wielkość danych i czas kopiowania na nośniki zewnętrzne;
 • Podsumowanie
Andrzej Niemiec
(biegły sądowy)
16:00 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78