centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2011 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Jacek Kędzierski

Jacek Kędzierski

Adwokat, lat 48, zamieszkały w Łodzi. W roku 1991 ukończył studia prawnicze na KUL. Od roku 1996 adwokat. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.
Zainteresowania: prawo karne (zagadnienie kary, przestępczość zorganizowana, odpowiedzialność karna osób prawnych, fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych, ochrona religii, wolności, prywatności i intymności przed bezprawnymi naruszeniami), prawo porównawcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa anglosaskiego, ustrój organów ochrony prawnej, prawa człowieka.
Owocem tych zainteresowań jest kilkanaście publikacji w czasopismach prawniczych.

Prelegenci | Arkadiusz Lach

Arkadiusz Lach

Arkadiusz Lach

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, adwokat Izby Adwokackiej w Bydgoszczy,. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych w tym monografii Dowody elektroniczne w procesie karnym.
W pracy naukowej specjalizuje się w prawnych zagadnieniach nowych technologii, nadużyciach w sieciach informatycznych, ochronie danych osobowych oraz europejskim prawie karnym.

Prelegenci | Paweł Litwiński

Dr Paweł Litwiński

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Prelegenci | Andrzej Niemiec

Andrzej Niemiec

Andrzej Niemiec

Dr Andrzej Niemiec jest specjalistą w zakresie wdrażania norm dotyczących informatyki i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prowadzi również szkolenia z tego zakresu. W firmie PRIM-IT Andrzej Niemiec zajmuje się tworzeniem oprogramowania do wspomagania systemów zarządzania oraz doradztwem. Dr Andrzej Niemiec jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Sądzie Okręgowym w Świdnicy i Sądzie Okręgowym w Warszawie a także biegłym skarbowym z zakresu informatyki. Od 2016 roku jest biegłym z zakresu informatyki do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. W roku 2001 został rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od 2000 roku współpracuje z Bureau Veritas Certification a od 20015 z SGS jako audytor wiodący z zakresu jakości (ISO 9001) i bezpieczeństwa informacji (ISO IEC 27001), Od 2003 roku jest członkiem komitetu technicznego nr 171 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. sieci komputerowych i inżynierii oprogramowania. Wdrażał systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w wielu firmach. Prowadził audyty jakości i bezpieczeństwa informacji m.in. w firmach branży energetycznej, paliwowej i motoryzacyjnej w Polsce i za granicą. Wykonał i wdrożył autorski system do zarządzania procesem kontroli wewnętrznej w Dominet Bank (później PNB). W 2016 roku został międzynarodowym audytorem ISO IEC 15504 (SPICE). Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Prelegenci | Sylwia Paszek

Sylwia Paszek

Sylwia Paszek

Jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo to obejmuje zagadnienia takie jak: administracyjnoprawne uwarunkowania prowadzenia określonej działalności (uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń, wpisów do rejestrów), zasady wprowadzania produktów na rynek, wymogi co do jakości, wytwarzania, certyfikacji i oznakowania produktów, jak również ich sprzedaży i reklamy. Sylwia Paszek doradza klientom w zakresie zasad organizacji handlu detalicznego (w tym wielu aspektów prowadzenia placówek), w tym internetowego, jak również zagadnień ochrony danych osobowych przez przedsiębiorców.
Sylwia Paszek ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim (2000), na listę radców prawnych została wpisana w roku 2007.

Prelegenci | Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem . Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk.
Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej.

Prelegenci | Paweł Waszkiewicz

Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW; visiting professor na Univeristy of Ottawa, reprezentant Polski w Komitecie Sterującym europejskiego programu badawczego The Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action; w ramach grantu MNiSW zrealizował badania skuteczności prewencyjnej monitoringu wizyjnego i wykorzystania nagrań w toku postępowań przygotowawczych i sądowych; obecnie kieruje grantem MNiSW "Bezpieczna przestrzeń - wykorzystanie metod kryminalistycznych, kryminologicznych i psychologicznych w opracowaniu interdyscyplinarnego modelu prewencji kryminalnej dla polskich miast ", laureat m.in. nagrody im. prof. T. Hanauska Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za pracę roku z zakresu kryminalistyki, stypendium dla Najlepszych Młodych Doktorów w I Edycji Konkursu "Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego"; autor licznych publikacji z zakresu prewencji kryminalnej i monografii "Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne".

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78